maanantai 10. joulukuuta 2012

Valtuusto käsittelee ensi vuoden talousarviota tänään

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016                                                                                                                                   
1.    Talousarvion valmistelu
Talousarvio 2013 valmistelu alkoi kesäkuussa, kun KH asetti raamiluvut valmistelulle ja niissä on nyt pysytty. Aiempina vuosina virkamiesjohto ei ole raameista pysynyt lautakunnille tehdyissä esityksissä . Eikä  Kaupunginjohtaja ole saanut tehtyä riittävää yhteensovittamista ja karsintaa ensimmäiseen Kh käsittelyyn vaan karsinta on jäänyt KH:lle ja sitoutuminen organisaatiossa vähäiseksi.
Onneksi tästä riittämättömästä valmistelusta viimeinkin päästiin eroon. Kiitos Martti Sipposelle ja muulle virkamiesjohdolle tahdikkaasta ja asiantuntevasta talousarviovalmistelusta, vähentyneillä resursseilla on saatu aikaan parempi tulos. Kerrankin meille tuotiin KH:een hyvin valmisteltu ja tehtäväalueiden kanssa hiottu esitys.
Kaupunginhallitus teki esitykseen pieniä tarkennuksia ja muutamia pöytäkirjamerkintöjä tulevan vuoden työskentelyä varten.

Kiitos, tätä olemme odottaneet jo usean vuoden talouskurjimuksessa.

2.    Talousarvion tasapainotus
Tuloverokeskustelussa jo tuli esille suurimmat ongelmat kuluneen vuoden osalta. Tuloarvioiden pettäminen n. 8-8.5 Me arvosta, tätä on vaikea kuroa umpeen vuodessa, mutta käsittelyssä oleva TA ehdotus  ja tehty tuloveroprosentin korotus antaa siihen toivoa ja näyttää viimeisellä rivillä satatuhatta euroa ylijäämää. Tästä on pidettävä kiinni!                 

Taloussuunnitelmakaudella tämä tarkoittaa sitä, että pääsisimme lyhentämään velkojamme. Se on vielä suurempi haaste ja vaatii tiukkaa kulukuria, toimintatapojen uudelleen tarkastelua ja onnistumista tulopuolen varmistamisessa: yhteisö- ja tuloverojen kasvattamisessa, elinkeinopolitiikassa, väestön kasvussa sekä myynti- ja maankäyttösopimuksissa sekä taksojen ja maksujen ajantasalla pitämistä.Kaupunki velkaantuu tällä hetkellä 30 000,-/päivä! Rahat on kassasta loppu ja elämme velaksi. Näin ei voida jatkaa. Tämä on pakko meistä jokaisen tunnustaa päätöksenteossa ja tehtäväalueilla läpi organisaation!
         
3.    Haasteita tulevalle valtuustokaudelle
Uusi, vaaleilla valittu valtuusto, hallitus ja lautakunnat joutuvat kovan taakan kantajaksi ja vaikeiden uudistusten aikaansaajiksi.
Palvelustrategia, tavoiteorganisaatio sekä tilantarve- ja palveluverkko-selvitykset tuovat kevään aikana eväitä vastata tuleviin haasteisiin – toivottavasti ei liian myöhään.
Näiden tarkastelujen avulla meidän on löydettävä keinoja tuottaa palvelumme entistä tehokkaammin , verorahoille- ja maksuille on saatava entistä enemmän vastinetta.

Väestönkasvun aikaansaaminen on yksi keskeisistä parannuskeinoista, toinen on elinkeinopolitiikka ja uudet työpaikat – molempia tarvitaan talouden tervehdyttämiseen.
Naantalilla on edelleen hyvä maine asuinpaikkana ja palvelumme koetaan hyviksi ja kattaviksi, kuten tämän päiväinen tutkimus todistaa. Meidät on rankattu toiseksi heti Kauniaisten jälkeen. Tätä mainetta tulee varjella ja hyödyntää tonttimarkkinoinnissa.
Naantali on voittanut useita parhaan Matkailukaupungin titteleitä ja meidän tulee pitää huoli siitä, että Matkailuelinkeinolla on edelleen menestymismahdollisuudet ja mahdollisuus hyödyntää suuret investoinnit. Tulevina vuosina työpaikkoja tulee varmasti lisää juuri matkailualalle.

Myös kuntarakenneuudistus vaatii näitä toimenpiteitä, jotta meillä on neljän vuodenkin päästä vielä oma hallinto ja hyvät lähipalvelut Naantalin vaakunan alla.

Talouden jatkuva, luotettava  ja ajan tasalla oleva seuranta vaatii uusia työkaluja ja toimenpiteitä. Hallintokuntien on pysyttävä menoissa ja tuloissa ajan tasalla entistä paremmin. Tänä vuonna tähän on jo kiinnitetty huomiota ja saatu reagointi paremmaksi , mutta vielä on matkaa siihen, että eläisimme realitaloudessa.
Hallintokuntien talouspäälliköiltä yhdessä kaupungin kamreerin kanssa tulee vaatia yhtenäisempää linjaa ja tarvittaessa nopeaa reagointia.
Tarvitaanko vielä jokin erillinen talousseurantaelin jää harkittavaksi, tänä vuonna kehitystä on saatu aikaan yhdistämällä virkamies- ja luottamusjohto tähän tehtävään.

Viesti kaikille tehtäväaluille ja henkilöstölle on kuitenkin se, että kaikesta on säästettävä, rahat on loppu, velkaannumme huimaa vauhtia!
Saavutetuista eduista on harkiten tingittävä!

Meidän tulisi saada viesti jaettua myös naantalilaisille asukkaille ja vierailijoille. Mitä enemmän käytetään oman kaupungin palveluja sitä paremmin meillä kaikilla menee. Pienistäkin henkilökohtaisista ostoista voi kertyä koko kaupungin kannalta merkittävä tekijä.

4.    Rakennemuutos on menossa
Väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja syntyvyys laskee, tämä on erittäin huono yhtälö kokonaisuuden kannalta. Vanhusväestön määrä tulee tuplaantumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana, vanhusväestön hoitoon lisätään resursseja joka vuosi, voisiko niitä jatkossa vapautua esim. varhaiskasvatuksesta ? Ainakin tilatarpeet tulevat vähentymään ja hoitoryhmiä tulee vähenemään joka vuosi niin, että voimme parin vuoden sisällä sulkea jonkin päiväkodin ja saada siitä säästöjä palvelujen huonontumatta ja resursseja muuhun käyttöön.
5.    Nuorten syrjäytyminen on yksi pahimpia kysymyksiä.
Miten nuoret saadaan löytämään itselleen mielekäs harrastus, käymään ahkerasti koulua, oppimaan itsensä ja yhteiskunnan kannalta hyödyllisä tietoja ja taitoja sekä vielä hyödyntämään niitä työelämässä lisäarvoa yhteiskunnalle tuoden.
Tässä on meille kaikille pohtimista ja harkittavaksi varmasti tulee vielä vastikkeeton työttömyysturva jollakin aikavälillä, joka kannustaisi kaikkia työkykyisiä työn tekemiseen. Tekemätöntä työtä meillä löytyy Naantalissakin.
6.    Investoinnit
Investointien määrä on edelleen suuri, 12,7 Me ensi vuonna, mutta suurimmat investoinnit, uusi palolaitos ja sataman yläramppi maksavat itsensä takaisin tuloina  Aluepelastustoimelta ja Sataman käyttäjiltä. Rampin korjaus myös mahdollistaa lisäliikenteen houkuttelemisen Satamaan yhdessä uuden rampin kanssa ja varmistaa katkeamattoman liikenteen häiriötilanteissakin.

Kalevaniemen ja Kultarannan koulujen isot investoinnit siirtyvät odottamaan tilantarveselvityksiä ja niihin tehdään elinkaaren pidennyshankkeet.  Samoin tehdään korjaus Kultarannan päiväkodin tiloihin.  Maijamäen koulussa tehdään edelleen pieniä ylläpitoinvestointeja. Hammashuoltoon tulee yhdet uudet tilat. Luonnonmaan kevyenliikenteen väylän rakentaminen alkaa 2014 ja on valmis 2015, siihen odotetaan saavan myös valtionosuutta ja se parantaa Saariston rengastien turvallisuutta. Aurinkotien silta Viluluodonojan yli pitää korjata ja kuljetuskalustoa uusitaan. Vesihuollon suurin jatkohanke on Taattinen-Rymättylä linjan uusiminen ja parannus, jotta vesi riittäisi Saariston asukkaille suurimmankin kulutuksen aikana. Velkuan puhdistamoa saneerataan ajanmukaisemmaksi.

Aluekohteista tärkeimmät ovat Tammiston hankkeen loppuunsaaminen ja uusi alue Itä-Immasiin, jossa on houkuttelevia uusia tontteja kohta tarjolla.
Humaliston aloitukseen varaudutaan ja hanke toivottavasti lähtee liikkeelle, kun valitukset on käsitelty. Pirttiluoto-Karjaluoto on vuorossa 2015 ja tarjoaa merellisiä tontteja Luostarikirkon  -näkymällä  niitä haluaville.
Palveluinvestoinnit jäävät siis melko vähäisiksi. Käyttötalouspuolella on toki korjausrahaa eri kohteisiin tarpeen mukaan.
Taloussuunnitelmakaudella investointien määrä pienenee portaittain. Niukkuutta on siis jaossa investointipuolellakin, jotta velkaantuminen saadaan  laskuun lähivuosina.


7.    Henkilöstömuutokset

Kummelin henkilöstö, 11 henkilöä siirtyy sopimuksella Naantalin palvelukseen.
Terveyskeskukseen lisätään yksi hammaslääkäri, sairaanhoitaja ja hoitaja.
Uusi suuhygienisti ja hammashoitaja saadaan 2015.
Henkilöstön kokonaismäärä on näin 1088.

Perhepäivähoidossa on täyttämättömiä virkoja ja niihin tulisi saada uusi hoitajaehdokkaita, jotta pienimmät lapset saisivat kodinomaisen hoitoympäristön. Naantalilisän säilyttämisellä tuetaan lasten kotona hoitoa.

Sijaiskustannukset, n. 8 Me ovat kasvaneet liian suureksi ja niistä on jatkossa saatava säästöjä aikaan. Ateria- ja siivoustoimessa sijaiskustannukset suurien sairaspoissaolomäärien takia on 800 000 ,-. Tälle asialle pitää nopeasti tehdä jotain, Palvelustrategian yhteydessä vaihtoehdot varmasti tarkentuvat.8.    Yhteenvetona voi sanoa, että

Niukkuutta on jaossa, kulukuria vaaditaan jokaisella tehtäväalueella!

Taloustilanne maailmalla on edelleen epävakaa ja siksi meidän tulee olla hereillä muutoksissa. Tarvittaessa reagoidaan se mitä pystytään.

Onneksi myös positiivisia merkkejä on olemassa ja yleisesti uskotaan, että jo ensi vuoden toinen puolisko  mahdollistaa talouskasvun, työllisyyden parantumisen ja sitä kautta ahdingon helpottamista.

Kaikki vaan joukolla ostamaan Naantalilaisia palveluita Joululahjaksi.

Kokoomuksen ryhmä on hyväksymässä KH ehdotuksen.
Jan Lindström 10.12.2012 Kaupunginvaltuusto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti