keskiviikko 11. syyskuuta 2013

Kaupunginvaltuuston palvelustrategiakäsittely

Kaksi valtuustokautta olemme puhuneet palvelustrategian tarpeellisuudesta, nyt meillä on vihdoinkin hyvin valmisteltu esitys edessämme.

Kiitos virkamiehille ja hallintokunnille hyvästä ja perusteellisesta valmistelusta ja kiitos virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle hyvästä ja konkreettisesta yhteenvedosta ja kehityskohteiden valinnasta. Tehtävä ei varmastikaan ole helppo eikä siitä kiitosta jaeta, mutta tärkeä osa talouden ja toiminnan tervehdyttämisprojektiamme.

Kuntien palveluverkko on monitahoinen, erilaisilla lailla, asetuksilla ja ohjeilla on tehtäväksemme annettu satojen eri toimien ja palveluiden järjestäminen naantalilaisille. On lakisääteisiä palveluita ja on erilaisia hyvinvointipalveluita ja niitä voidaan tuottaa monella eri tavalla , laadulla ja laajuudella. Meillä Naantalissa vain paras on ollut riittävän hyvä!
Tämä selviää havainnollisesti liitteenä olevasta laajasta materiaalista.

Lautakuntien valmisteltavaksi esitetyt kehittämiskohteet on hyvin valittu ja niitä on varmasti riittävä määrä. Niillä on riittävä taloudellinen ja toiminnallinen vaikuttavuus ja mahdollisuus tuottavuuden parantamiseen sekä erilaisten tuottamisvalintojen mahdollisuus.
Kehittämiskohteilla tulee olla vaikutus kaupungin talouteen, itse esittäisin tervehdyttämisvaikutukseksi eli kustannustemme alentamivaikutukseksi noin yhden veroprosentin määrää (3-4 me) tällä valtuustokaudella, sen verran meille tulee paineita valtion taholta ja näin se saataisiin parhaiten kompensoitua ja vältyttäisiin verojen korotukselta.


Ryhmämme haluaa, että kaikki mahdollisuudet pidetään auki ja siksi ehdotamme pientä tekstimuutosta sos+terveystoimen ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut -osioon niin, että muut mahdollisuudet tulee kaikki kartoittaa, ei pelkästään jotkin nimetyt tahot. Eli ehdotus kuuluu siten , että ”esim. kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa” –teksti otetaan pois ja tilalle tulee : muiden mahdollisten palvelutuottajien kanssa.

Palvelustrategian jatkotyö vaatinee oman ohjausryhmän, jotta työ etenee ripeästi ja tarvittaessa saadaan mukaan poliittinen ohjaus.

Toivomme avointa ja rakentavaa valmistelua ja keskustelua valituista kohteista ja jatkamme työtä, kun nämä esitetyt kohteet on laitettu kuntoon.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 9.9.2013

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti