tiistai 15. joulukuuta 2015

Ville Vuorion KOK valtuustoaloite yksityisen liikuntahallin selvityksestä


Selvitys sisäliikuntahallin toteuttamisesta Naantaliin

 

Naantalin sisäliikuntatilojen vähyydestä ja olemassa olevien tilojen epäkäytännöllisyydestä johtuen monet naantalilaiset urheiluseurat eivät pysty järjestämään niin paljon ja niin laadukasta toimintaa, kuin mille olisi kysyntää. Urheiluseuroilla on jäseniä ja toiminnan vetäjiä, mutta tilaongelmasta johtuen toimintaa ei pystyttä järjestämään täysipainoisesti. Myös ylempien sarjatasojen otteluita on hankala järjestää Naantalissa, koska tilat eivät täytä nykyaikaisia vaatimuksia.

 

Samaan aikaan Naantalin kouluverkkoa suunnitellaan tiivistettäväksi. Koulujen vähentäminen tulee eteen, koska lapsimäärä vähenee tasaisesti tulevina vuosina. Koulujen vähentymisestä johtuen sisäliikuntatilat Naantalissa vähenevät entisestään, lähes kaikki nykyiset sisäliikuntatilat ovat koulujen saleja.

 

Sisäliikuntatilojen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa siitä huolimatta, että lapsimäärä kaupungissa vähenee. Tämä johtuu harrastusvalinnoista, lapset alkavat harrastaa entistä enemmän sellaisia lajeja, jotka eivät ole riippuvaisia ilmastosta. Lisäksi Naantalin kasvava seniori-ikäisten joukko tarvitsee myös lisää liikuntatiloja.

 

Eri puolilla Suomea on toteutettu viime vuosina useita sisäliikuntahallien rakennusprojekteja siten, ettei kaupungin ole tarvinnut itse osallistua kiinteistön rakennuskustannuksiin.

 

Esitän valtuustoaloitteena, että Naantalin kaupunki ryhtyy selvitystyöhön liikuntahallin saamiseksi kaupunkiin. Selvitystyön avulla tulisi kartoittaa mikä on sisäliikuntatilojen todellinen tarve, miten siihen voidaan tulevaisuudessa vastata ja olisiko Naantaliin mahdollista saada yksityisrahoitteinen liikuntahalli.

Ville Vuorio,
14.12.2015
Kaupunginvaltuutettu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti