lauantai 8. joulukuuta 2018

Varsinais-Suomen tila Joulukuussa 2018

Maakuntavaltuusto saa huomenna 10.12.2018 tiedokseen tilannekatsauksen Varsinai-Suomen tilasta tänään.


Suurimpana huomiona on työpaikkojen määrän kasvu 23000 työpaikalla kolmessa vuodessa. Yhteensä työllisiä maakunnassa on 228000, mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisen nousukauden huipussa. Työttömyysaste on laskenut maakunnassa 8.7%:iin.


Työttömyysaste Naantalissa on 7,1% ja lasku edelliseen vuoteen on puoli prosenttia.
Uusien avoimien työpaikkojen vuosisumma Naantalissa on 1498, mutta on valitettavasti laskenut vuoden takaiseen tilanmteeseen.


Varsinais-Suomessa asui syyskuussa 478 890 asukasta ja se on 1537 asukasta enemmän kuin vuosi sitten. Väestönkasvu johtuu sisäisestä ja ulkoisesta muuttovoitosta, syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Turku toimii seudun veturina ja sinne muutti vuodessa noin 2300 asukasta, joista noin 1400 oli Suomen sisällä tapahtuvaa muuttoa.


Naantalin väestökasvu, 42 asukasta, perustui pääosin muualta Suomesta muuttaviin asukkaisiin.


Diplomi-insinöörien koulutus alueella huolettaa päättäjiä.Åbo Akademin lisäksi Verkostoyliopistossa on aloittanut 150 opiskelijaa täydentämään tarvetta. Teknologiateollisuus on arvioinut tarpeen tuplaantuvan tulevaisuudessa noi 850-900 uuteen opiskelijaan.


Turun lentoaseman kehittäminen ja uudet nopeat yhteydet Eurooppaan on yksi tärkeä kehitysalue seudun teollisuuden ja kaupan kasvun kannalta.

maanantai 12. marraskuuta 2018

Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-22


 1. Yleistä

Me, naantalilaisten valitsemat valtuutetut pääsemme nyt päättämään mihin verorahat tulevina vuosina käytetään. Jaettavaa on onneksi runsaasti, mutta toiveiden tynnyrikin on suuri.

Naantalissa rakennetaan yli viidellä kymmenellä miljoonalla eurolla monenlaista uutta hyvää seuraavan neljän vuoden aikana.

Palkkaamme lisää väkeä, perustamme 11 uutta virkaa, joiden tarkoituksena on mm. saada lisää käsiä ja voimia terveyskeskukseen hoitamaan naantalilaisia sairaita ja ikäihmisiä.

Veroprosentti pysyy ennallaan 19%:ssa, kiinteistöverot samoin ennallaan.

Meillä menee siis hyvin ja Naantalista sekä naantalilaisista pidetään hyvää huolta.

 1. Investoinnit

Eniten rahaa laitetaan uusien koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Luonnonmaalle rakennetaan uusi perhetalo, eli koulu ja päiväkoti Rymättyläntien eteläpuolelle, uudelle asuntoalueelle. Velkuan koulun laajennus ja remontti sekä Karvetin koulun saneeraus ja Kalevanniemen koulun laajennus kuuluvat suunnitelmaan 2020-21. Yhteensä näihin menee 17,5 miljoonaa ja kalusteisiin lisäksi 1,5 miljoonaa ja oppimisympäristöjen parantamiseen 800 tuhatta eli yhteensä siis noin 20 miljoonaa neljän vuoden aikana. Melkoinen panostus ja melkoinen määrä veroeuroja!

Molempiin isoihin kouluihin eli Luonnonmaalle ja Kalevanniemeen tulee myös uudet liikuntatilat ja kaikkiin kouluihin viihtyisät pihat. Uutta palloiluhallia suunnitellaan Kalevanniemeen ja uusi jäähalli nousee viiden vuoden päästä. Panostamme siis melkoisesti lapsiin, nuoriin ja liikuntaan – hienoa!

Näillä ja monilla muilla investoinneilla sekä lapsista ja nuorista erinomaisesti huolehtimalla tähdätään kaiken ikäisten asukkaiden ja perheiden houkutteluun ja asukasluvun hallittuun kasvuun lähivuosina.

 

Seuraparlamentin huoli siitä, että liikuntatilat vähenevät on siis turha.
Ensi vuonna liikuntatiloihin ja alueisiin käytetään 2,5 miljoonaa vaikkei mitään suurta rakennetakaan, mutta pientä parannusta tehdään monessa paikassa.

Suurimpana parannuksena Jäähallin yhdyskäytävä, joka parantaa jäähallien ympäristön turvallisuutta, kun jäänhoitokoneen ei enää tarvitse ajella ympäri hallialuetta. Samalla saadaan kaksi nykyaikaista uutta pukuhuonetta hallien väliin.

Uudistettu, laajennettu ja nykyaikaistettu kirjasto keskustassa avaa ovensa 10.10 Aleksis Kiven päivänä.

Luonnonmaalla valmistellaan aluetta vuoden 2022 asuntomessuja varten, ensin ruopataan Matalahti ja sitten rakennetaan kadut. Projektipäälliköksi valittiin jo naantalilainen Timo Tirri. Onnea matkaan Timo ja vasta valittu asuntomessutoimikunta, johon jokainen valtuustoryhmä sai parlamentaarisen edustajansa. Ensi vuonna asuntomessujen valmisteluun rahaa käytetään 2,2 miljoonaa ja yhteensä alueen kunnallistekniikkaan ja ympäristön rakentamiseen menee lähes 7 miljoonaa. Ruoppaukset on nyt nopeasti saatava liikkeelle, jottei aikataulu kiristy kohtuuttomasti.

Bunkkeri purettiin ja keskustaan nousee uusia koteja naantalilaisille perheille. Keskustan kunnallistekniikkaan menee yhteensä 4 miljoonaa tulevina vuosina ja valitettavasti näyttää siltä, että keskustan alue pysyy keskeneräisenä useita vuosia, koska halukkaita rakentajia ei näytä löytyvän nopeammassa aikataulussa. Vanhan S-marketin nykyisin omistava Skanskakaan ei näytä rakentamisesta innostuvan vaan vanhat rakennukset jatkavat rapistumistaan – harmi. Olisi tarpeellista saada uusi keskusta nopeasti rakennettua, jotta keskeneräisestä rakentamisesta aiheutuva sekamelska saataisiin minimoitua.

Vanhankaupungin ranta saa uutta eloa valaistuksesta, äänimaailmasta ja esiintymislavasta. Tähän käytämme tässä vaiheessa 550 tuhatta ja katsomme sen jälkeen, tarvitaanko lisää parannuksia rannan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Matkailukautta pitää saada pidemmäksi ja myös naantalilaisia palveluja käyttämään muunakin kuin kesäaikana.

Tätäkin muutosta suunniteltaessa on kuultu laajasti naantalilaisia. Asukkaat ovat saaneet äänensä kuuluviin monessa muussakin tilaisuudessa tänä vuonna. Avoin keskustelu ja mielipiteiden kuuleminen on tärkeä osa tämän päivän päätöksentekoa.

Kalevanlahden rantoja ja meille kaikille ulkoileville tärkeää rantareittiä ehostetaan 450 tuhannella.

Röölän, Rymättylän, Merimaskun- ja Teersalon ranta-alueiden viihtyisyyttä parannetaan 370 tuhannella. Saaristoalueidemme vetovoimaisuudesta ja perinteistä on pidettävä huolta ja varmistettava, että saaristossakin on hyviä harraste- ja kokoontumispaikkoja eri yhdistysten ja harrasteryhmien käyttöön. Tapahtumien järjestämiseen on oltava sopivat alueet tai tilat.

Alikulkutunneleita saneerataan turvallisemmiksi kuudella sadalla tuhannella, tällä rahalla neljä alikulkua saadaan kuntoon eli Karvetti, Nuhjala, Opintie ja Ruona. Nuhjalantien risteysalue rakennetaan uudelleen ja siihen tulisi sekä omasta että asukkaiden mielestä rakentaa liikenneympyrä.

Ruonan yhdystietä valmistellaan market-alueen laajennukseen. Tavoitteena on saada kaupallisia palveluita lisää alueelle ja monipuolistaa kauppa- ja palvelutarjontaa, jotta naantalilaisten rahat jäisivät kotikaupunkiin.

Naviren meriteollisuusalue Luonnonmaalla on tärkein teollinen ympäristö, jota muokataan käyttökelpoiseksi tonttimaaksi. On tärkeää, että Naantalilla on valmista tonttimaata tarjottavaksi Meriklusterin tarpeisiin.

Melkoinen määrä hankkeita ja suuri työmäärä ympäristöviraston väelle, toivotaan, että kaikki saadaan kunnialla maaliin.

 

 1. Käyttötalous

Palkkaamme uutta väkeä ja parannamme palveluita. Perustamme yhteensä 11 uutta virkaa. On siis olemassa selkeästi patoutunut paine palvelujen parantamiseksi mm. terveyskeskuksessa, joka saa Geriatrin vanhusten parempaan palveluun esimerkiksi varmistamaan, että lääkitykset ovat kohdallaan ja optimaaliset. Toivottavasti löydämme tähän tärkeään tehtävään pätevän ja osaavan henkilön. Lisäksi terveyskeskukseen saadaan asiakasohjaaja, joka neuvoo palvelujen saatavuudessa erilaisiin tarpeisiin sekä terveyden-/sairaanhoitajan.

Keskushallintoon perustetaan viestintäassistentin virka kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää tehostamaan. Tehtävänkuva tarkentuu myöhemmin ja toivottavasti viestinnän työnjako ja tavoite selkeytyy samalla.

Yhdessä kasvatetun markkinointimäärärahan kanssa saamme varmasti positiivista säpinää aikaiseksi.

Varhaiskasvatus eli päivähoito saa yhden uuden aluepäivähoidon päällikön. Koulut saavat uuden erityisopettajan. Naantali Opiston suunnitteluopettajan palkkaamista kaupunginhallitus lykkäsi vuodella.

Keskusvarasto siirtyy takaisin Ympäristöviraston alaisuuteen, mutta controlleri jatkaa sen kehittämistä ja kustannustehokkuuden parantamista edelleen.

Matalan kynnyksen nuorisotoiminta jatkuu sivistystoimen alaisuudessa ja on osa tärkeää syrjäytymisen ehkäisytyötä nuorisotoimessa.

Naantalilisä säilyy ennallaan ja subjektiivinen päivähoito-oikeus palautuu kesän jälkeen, kun toiminta saadaan kunnolla uudelleen organisoitua. Kerho- ja avoin päivähoitotoiminta säilyy ennallaan, laajana ja kattavana sekä tukee pienten lasten kotona hoitamista perheen oman tahdon mukaisesti kuitenkin niin, että sosiaaliset kontaktit ja yhteistoiminta säilyy.

Ympäristöohjelman laatimista varten palkataan puoleksi vuodeksi apua ympäristöpäällikölle.

Palvelut säilyvät laajoina ja korkeatasoisina sekä jopa parantuvat entisestään. Pärjäämme vertailussa varmasti seutukunnallisesti ja valtakunnallisestikin.

 

 1. Talouden kokonaiskuva

Meidän valtuutettujen tulee ymmärtää kunnan talousasioita ja pystyä niitä ohjaamaan strategiamme, tavoitteidemme ja muuttuvien tarpeiden mukaan.

Kaupungin velka lisääntyy suunnitelmakaudella 8,5 miljoonaa, mutta pysyy edelleen kohtuullisena.

Ongelmaksi muodostuu suurten investointien aiheuttama poistojen kasvu yli vuosikatteen eli tulos jatkovuosina muodostuu negatiiviseksi ja aiheuttaa siten kasvavan velanoton. Siksi onkin tärkeää, että pyrimme pitämään käyttötalouden menojen kasvun hillittynä.  Ellemme siihen pysty odottaa meitä veronkorotus suunnitelmakauden lopulla. Sen haluamme kuitenkin rakentavalla tavalla välttää.

Tämä sama ilmiö ja suuret investoinnit aiheuttivat myös sen, että kaupunginjohtajan kesäkuussa esittämä talousraami ja sen sisältämä 0,25% -yksikön veronalennus ei nyt valitettavasti ensi vuoden osalta toteudu.

 

Verotuloennusteeseen tuli syksyn aikana joitakin heikennyksiä, jotka eivät tue nyt veroprosentin laskua. Talouden huippu näyttää nyt olevan käsillä ja tulevien vuosien kasvu näyttää jo hieman rauhallisemmalta. Verotuloihin liittyy aina omat riskinsä, muutokset tapahtuvat nopeasti ja niihin on vaikea ketterästi vastata.

Tärkeää ja terveellistä on kuitenkin katsoa talouttamme pidemmällä aikavälillä varovaisuutta noudattaen ja pysyä strategiamme mukaisesti alueen edullisimpana verottajana niin tulo- kuin kiinteistöveroissakin. Tärkeää on myös keskittyä oleellisiin kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin hallittuun kasvuun liittyviin asioihin ja tekoihin.

 

Tästä on hyvä jatkaa työtä Naantalin ja naantalilaisten hyväksi
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 12.11.2018 valtuuston kokouksessa

lauantai 3. marraskuuta 2018

Koulut, liikuntatilat ja asuntomessut


Naantalissa rakennetaan yli viidellä kymmenellä miljoonalla eurolla monenlaista uutta hyvää seuraavan neljän vuoden aikana. Naantalilaisten valitsemat valtuutetut pääsevät päättämään piakkoin tulevasta talousarviosta ja siitä mihin verorahat kohdistetaan.

Tarkoituksena on palkata lisää ihmisiä terveyskeskukseen hoitamaan naantalilaisia sairaita ja vanhuksia.

Eniten rahaa laitetaan uusien koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Luonnonmaalle rakennetaan uusi perhetalo, eli koulu ja päiväkoti Rymättyläntien eteläpuolelle, uudelle asuntoalueelle. Velkuan koulun laajennus ja remontti sekä Kalevanniemen koulun laajennus kuuluvat suunnitelmaan.

Molempiin isoihin kouluihin tulee uudet liikuntatilat ja kaikkiin kouluihin viihtyisät pihat.

Luonnonmaalla valmistellaan aluetta vuoden 2022 asuntomessuja varten, ensin ruopataan Matalahti ja sitten rakennetaan kadut. Projektipäälliköksi valittiin naantalilainen Timo Tirri.

Bunkkeri purettiin ja keskustaan nousee uusia koteja naantalilaisille perheille. Vanhankaupungin ranta saa uutta eloa valaistuksesta, äänimaailmasta ja esiintymislavasta. Tätäkin muutosta suunniteltaessa on kuultu naantalilaisia. Asukkaat ovat saaneet äänensä kuuluviin monessa muussakin tilaisuudessa tänä vuonna.

Kaikki se hyvä, mihin rahat käytetään maksaa, ja siksi veroprosenttia ei valitettavasti voida ensi vuonna laskea. Lisäksi kaupungin velkamäärä hieman kasvaa, mutta pysyy alle valtakunnan keskiarvon.

Naantalista ja naantalilaisista pidetään hyvää huolta.

maanantai 11. kesäkuuta 2018

Perusteluni asuntomessukannalle valtuustossa 26.2.2018


 

 1. Ryhmämme varapuheenjohtaja Tero Tavio  toimii tässä kohdassa ryhmämme puheenjohtajana ja piti jo ansiokkaan ryhmäpuheen, koska minä olen päätösehdotuksen kanssa eri mieltä ja kuulun ryhmän vähemmistöön tässä asiassa
 2. Olen toiminut suurimman valtuustoryhmän eli Kokoomuksen ryhmän puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuoden 2005 alusta ja tämä on ensimmäinen kerta, kun olen ryhmän enemmistön kanssa eri mieltä – poikkeustapaus siis tässä mielessä
 3. Minulle Asuntomessut on yksi asia, yksi investointi muiden joukossa – ei elämää suurempi asia, eikä kaupungin peruspalvelu
 4. Olen ollut alussa asuntomessujen kannalla, koska näen niiden kasvattavan vetovoimaa ja aktiivisuutta alueella, mutta olen muuttanut mieleni useasta syystä, joista haluan tuoda esille muutaman tässä puheessa

 5. Perustelut
  - Maltti on valttia, kuten Tasavallan presidentti Sauli Niinistökin totesi valtiopäivien avauksessa. Hyvinä aikoina on maksettava pois velkoja eikä ole syytä talouskasvun huumassa ja hurmiossa lähteä uhkarohkeisiin tai kustannusrakennetta nostaviin investointeihin tai palveluiden lisäämiseen – vaikka ainahan on toki erilaisia hyviä tarpeita olemassa

  Kahtena viime vuonna olemme talouskasvussa pystyneet tekemään ylijäämäisen tuloksen, emmekä ole investoineet poistoja enemmän, jolloin olemme pystyneet vähentämään velkaa sekä saaneet vuoden 2009 yhdistymisen jälkeisen 47 miljoonan velan pienenemään mm. Satama OY:lle siirtyneiden, satamaan kohdistuneiden lainojen jälkeen kohtuulliseen 22 miljoonaan.

  Velkamäärän alentaminen ja päätökset on tehty pääosin yhteistyössä eri valtuustoryhmien kesken rakentavasti ja keskustellen. Osin veronkorotusten ansiosta, osin yleisen taloudellisen nousun ansiosta, osin satunnaisten tulojen ja verojen ansiosta sekä pitämällä kulurakenteemme kurissa ja parantamalla kustannustehokkuutta mm. palvelustrategian avulla
  - Tehtyjen asuntomessujen kustannusarvioiden kasvaminen tuplaksi alkuperäisistä arvioista on mielestäni suurin syy mielipiteeni muutokseen. Nettokustannus 5 miljoonaa Naantalin kaupungin ja naantalilaisten veronmaksajien maksettavaksi on liian suuri kustannus kannettavaksi ja riski Naantalin hyvinvoinnille sekä palveluille ja tulevalle velanmaksukyvylle ilman veronkorotuksia
  - Kaupunginjohtaja Mutasen teettämä laskelma 9 miljoonan euron pysyvästä rahoitusvajeesta eli velanotosta on melkoinen satsaus pieneltä Naantalilta. Meidän olisi varmaan pitänyt jo aiemmin herätä tähän ja miettiä vaihtoehtoja tai laajempaa rahoituspohjaa eli muidenkin kuntien tai yritysten mukaanottoa, kuten nyt muualla vastaavissa hankkeissa tunnutaan tekevän riskien ja kustannusten jakamiseksi
  - Lisäksi kaikki riski messujen onnistumisesta tai lisäkustannuksista jää yksin kaupungille, riskilista on edelleen pitkä, kuten päätösaineistosta selviää
  - Samaan aikaan toteutuva Maakunta- ja Sote -uudistus pienentävät verotulomme kolmannekseen ja mahdollisuutemme lyhentää velkoja jatkossa vaikeutuvat, koska mahdolliset lisätulot hyvistä veronmaksajista virtaavat pääosin Maakunnan kirstuun
  - Meillä on tulossa suuret investoinnit hyvien peruspalveluidemme ylläpitämiseksi ja modernisoimiseksi, joita ei ole vielä taloussuunnitelmissamme huomioitu, kuten esim. kouluissa ja päiväkodeissa, joista huolehtiminen on tietysti etusijalla ja tärkeä tekijä Naantalin vetovoimalle ja imagolle.
  Vetovoimatekijä on myös seudun edullisin veroprosentti.


 6. Hyödyt Asuntomessuista ja niihin kohdistetuista keskusteluista
  - Kaupunginjohtaja Mutasen vaihtoehtotarkastelu toi onneksi esille tarpeen rakentaa Luonnonmaan uuden koulun ja päiväkodin eli lähipalvelut on saatava kuntoon jo ennen messuja tai viimeistään yhtä aikaa niiden kanssa. Sama asia on tullut selville myös Kouluverkkoselvityksen yhteydessä sekä aikaansaamassamme keskustelussa asian tiimoilta – hyvä näin, olemme näemmä kaikki asiasta samaa mieltä- hyvä, että avoin keskustelu tuotti yhteisen näkemyksen Luonnonmaan kouluasiassa ja palvelujen priorisoinnissa
  - Lisäksi tulemme tarvitsemaan lisää hyviä ja edullisia pientalotontteja Kukolanvainion alueen tullessa nopeasti täyteen Turun seudun vetovoiman täyttäminä. Uuden Luonnonmaan koulun viereinen alue sopii tähän hyvin ja toimii suunnitelmiemme mukaan nauhamaisena rakentamisena Rymättyläntien läheisyydessä, johon on helppo järjestää joukkoliikenne ja kunnallistekniikka ja joka tukeutuu jo rakennettuihin asuinalueisiin
  - Muut hyödyt messuista kohdistuvat pääosin Turun alueen yrityksille, toki muutamat naantalilaisetkin yritykset onneksi pääsevät hyötymään lisääntyvästä aktiviteetista ennen messuja, messujen aikana ja ehkä vielä jonkin aikaa jälkeenpäinkin. Suurin hyötyjä messuista ovat siis Turun alueen yritykset ja siksi mielestäni heidän tulisi kantaa osa kustannuksista ja riskeistä

  Näillä perusteilla kannatan tehtyä muutosehdotusta ja olen iloinen siitä, että ryhmämme sallii perustellun erimielisyyden asiassa, jopa puheenjohtajalle

Mikkö Rönnholmin läksiäispuhe 11.6.2018 kaupungintalolla


Kiitos ja kumarrus sinulle Mikko, joka olet jaksanut puurtaa puoli vuosisataa niin täällä Naantalissa, maakunnassa, Eduskunnassa ja EU-parlamentissa ja niin monessa muussakin instanssissa meidän kaikkien naantalilaisten puolesta.

Hiukan perspektiiviä Mikon tarinaan myös teille, kasarivuosikymmenen nuorille, jotta ymmärtäisitte, mitä todellinen sitoutuminen politiikkaan, erityisesti kunnallispolitiikkaan, tarkoittaa.

Mikko, niihin aikoihin kun synnyit, alettiin suomalaisille äideille antaa äitiyspakkauksia. Kun hiukan kasvoit, taisit pikkupoikana kuunnella korva radiossa elämänohjeita Markus-sedältä, kuten niin monet ikätoverisikin.

Kuningatar Elisabeth kruunattiin sinä vuonna, kun menit kouluun. Joillakin on siis vielä pidempi valtakausi kuin sinulla! Samoihin aikoihin Suomi maksoi viimeiset sotakorvaukset Neuvostoliitolle.

 

1960-luvulla televisiokuva oli mustavalkoinen. Arja-täti, Rin-tin-tin ja Lassie olivat naantalilaisten lasten suosikkeja. Neuvostoliiton panssarivaunut vyöryivät Prahaan ja ihminen käveli kuun pinnalla.

Tuolla vuosikymmenellä, vuoden 1968 vaaleissa, Mikko, sinut valittiin valtuustoon. Samoihin aikoihin itse aloitin Lietsalan koulun toisella luokalla. Ensimmäisellä valtuustokaudella toimit mm. liikenne ltk:ssa, kiinteistö- ja rakennus ltk:ssa ja seudullisen kaukolämpötoiminnan selvitystyöryhmässä.


Täällä nykyvaltuustossa on monia, jotka eivät olleet vielä päivän valoa nähneet, kun sinä jo puolustit oikeuksiamme ja kehitit silloin jo 70 -luvulla vielä niin pientä Naantalia. Silloin syntyi peruskoulu ja koulutuksesta tuli kaikille ilmainen. Kunnalliset terveyskeskukset perustettiin 1972 ja Naantalin katukuvassa näkyi minihameita, lappuhaalareita, ja värikkäitä intialaismekkoja. Suosikkiväri oli ruskea. Myydyin lp-levy (tiedättekö mikä se on?) oli Hurriganesin Roadrunner.

 

1970-luku oli poliittisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen kultainen vuosikymmen. Tavoitteena oli ”lasten yhteiskunnallisen tietoisuuden kohottaminen”. Kaikessa tässä sinä olit mukana. Mahtaako nykynuorilta vielä joskus löytyä potkua vastaavaan uraan?


Nuorimmat meistä ovat syntyneet -80 -luvulla, jolloin sinä teit jo täyttä höyryä valtakunnan politiikkaa Eduskunnassa. Kansanedustajan tehtävää hoidit kymmenen vuotta. Sait katsella läheltä, kun kasarivuosikymmenenä eduskunnan käytävillä kannettiin viiden kilon Mobiraa. Kotona harmiteltiin, kun VHS-kasetin nauha meni solmuun. Kunnallispoliitikoillakin oli suuret tukat ja olkatoppaukset.

 

EU parlamentissa toimit Suomen ensimmäiset jäsenvuodet -90 -luvun alussa. Lisäksi olet toiminut monissa muissa valtakunnallisissa ja seudullisissa luottamustehtävissä.

Valtuuston puheenjohtajana toimit ensikertaa 1993-94 ja nyt sitten vuodesta 2005 tähän päivään asti, yhteensä siis viisitoista vuotta.

Pienimpiä saavutuksia ei myöskään ole ensi vuonna 40 -vuotta täyttävä Naantalin Musiikkijuhlien veturina toimiminen, kansainvälisestikin tunnustetut juhlat tuovat meidät naantalilaiset ja kauniin kaupunkimme kulttuuri-ihmisten tietoisuuteen ja tuovat oman panoksensa vuotuiseen matkailupanostukseemme ja vetovoimamme kasvattamiseen sekä seudulliseen tarjontaan.

Pieni ei ole ollut roolisi myöskään seudullisen energiayhteistyön edistäjänä, kaukolämmön puolestapuhujana ja TSE Oy:n aikaansaajana ja toiminnan laajentajana.
Näillä toimilla on parannettu seudun ilmastoa hiilidioksidi- ja pienhiukkaskuormaa huomattavasti vähentäen ja samalla energiaa tehokkaasti ja kustannustehokkaasti tuottaen.

Satama on ollut myös yksi lempilapsistasi ja Sataman toiminnan monipuolistaminen, lauttaliikenne ja kehittäminen lähellä sydäntäsi. Samoin olet intohimolla puolustanut Sataman liikenneyhteyksiä ja niiden toimivuuden varmistamista.

Ansio- ja kunniamerkkejä olet urallasi kantanut kotiin erilaisista tilaisuuksista ja niitä löytynee usean kaapin täytteeksi tai kaapinpäällisen koristeeksi runsain mitoin.
Viimeisimpiä niistä ovat:
- Suomen Kuntaliiton kultainen kunniamerkki 40 v palveluksesta, v. 2010
- Tasavallan presidentin myöntämä ansiomerkki SL K,   v. 2013
- Naantalin kaupungin 50 v. kultainen mitali,  v. 2018


Vielä kerran onnittelut ja kiitokset työstäsi ja arvostamme sitä, että ymmärrät myös luopua paikastasi nuorempien, innokkaiden ja uutta energiaa puhkuvien valtuutettujen hyväksi.

Naantalin tilinpäätös 2017


Ennustaminen on aina vaikeaa – varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Kun kaupunginhallitus 2 vuotta sitten asetti budjettiraamia vuoteen 2017 ei noususuhdanteesta ollut kuin orastavaa toivoa. Onneksi kävi näin päin, toisinpäin virhe olisi ollut ilmeisen harmittava.

Tilinpäätöksen tulokseksi muodostui 7 miljoonaa euroa.
Sisäilmaparannuksiin varatun rahaston purun jälkeen ylijäämäksi muodostui 8 me.

Se mikä on erityisen mieluisaan lukuja ja trendiä katsoessa on se, että velkamme on laskenut tasaisesti vuodesta 2012 lähtien. Emme ole enää tarkkailuluokassa, vaan parhaimpien joukossa.  Viime vuonna velkaamme lyhennettiin 5,1 me, joka oli mahdollista siksi, että teimme ylijäämäisen tuloksen, emmekä investoineet liikaa tai maksaneet suuria korkomenoja. Lainamäärämme vuoden lopussa oli noin 22 me eli noin 1200,-/asukas ja on alle puolet kuntien keskiarvosta – olemme siis oikeaan suuntaan menossa ja vahvistamme talouttamme nyt hyvinä vuosina.

Seudun valtalehti TS otsikoi ja tulkitsi asian oudosti.  Siellä todettiin suurin piirtein niin, että Naantali investoi tulorahoituksella, maksoi velkaa pois 5 miljoonaa ja sen jälkeen teimme vielä 7 miljoonan tuloksen. Näinhän se ei ole, kuten me valveutuneet valtuutetut talousasiat tunnemme niin kakkua ei voi ensin syödä ja sitten säilöä.

Muutenkin viimeaikainen kehitys on ollut alueellamme positiivista niin työllisyyden paranemisen kuin asuntotonttien kysynnän kannalta. Telakan vetoapu tulee heijastumaan myös työpaikkojen syntymiseen Naantaliin ja Turun alueelle eri alihankkijoiden ja yritysten toimesta.  Uudenkaupungin autotehtaan hyvät sopimukset ja työllistäminen näkyvät Naantalissa asti, Maskun rajan läheisyyden tonttejamme mainostetaan jopa sillä, että niistä on lyhyt matka Uuteenkaupunkiin!

Työllisyys on parantunut alueella ja Naantalin työttömyysprosentti laskenut 10.1 -> 8.6%, rakennuslupapäätöksien määrä on nousussa ja uuden keskustan rakentuminen alkamassa. Manner-Naantalin kaavoitus on edennyt nopeasti nyt, kun osayleiskaava saatiin vahvaksi. Asuntomessujen selvittelyä tehtiin koko vuosi ja nyt ne on meille myönnetty vuodeksi 2022. Asukasluku nousi viime vuonna sadalla ja lähivuosina ennuste on hieman suurempi eli olemme lähentymässä tavoitettamme vuosittaisesta asukasluvun lisäyksestä.

Tulorahoitus eli vuosikate vahvistui vuoden aikana 8,1 me. Suurin positiivinen tuotto tuli verotulojen ylityksestä 4,4 me, mutta myös valtionosuudet nousivat lähes puoli miljoonaa ja toimintatuotot nousivat 1,7 me. Kulut saatiin pidettyä reilusti alle budjetin, 1,4 me alle ja henkilöstömenot laskivat 0,8 me eli siitä suuri kiitos koko henkilöstölle ja erityisesti virkamiesjohdolle.  Palvelumme ovat edelleen korkeatasoisia ja laajoja ja ne tuotetaan pääosin riittävän tehokkaasti, muutamia erityisiä panostuksiakin löytyy, kuten esimerkiksi koulutus ja sivistystoimi yleensäkin. Harvoilla kunnilla on erillinen kotihoidon kuntalisä ja erilaisia nuorten perheiden arkea tukevia vaihtoehtoisia kerho- ym. toimintoja niin paljon kuin meillä. Koulutuksen panostuksista saimme erinomaisen arvosanan valtakunnallisessa tutkimuksessa ja Lukiommekin saa entistä parempia tuloksia aikaan.

Naantali on onnistunut nostamaan yritysilmapiiriään ja sijoittuu nyt jo kahdeksan parhaan joukkoon omassa sarjassaan. Tästä erityinen kiitos aktiiviselle Elinkeinoasiamiehelle ja kaupungin johtajalle, joka pyyteettömästi jaksaa osallistua erilaisiin yritysten ja yhdistysten tilaisuuksiin eripuolilla kaunista saaristokaupunkiamme. Sekä tietysti kiitos myös muille virkamiehille, jotka ovat aktiivisesti tukenee yritysnäkökohtien huomiointia Naantalissa.

Konsernimme on hyvässä kunnossa, vaikka velkaa konserniyhtiöillämme toki on niille annettujen toimintojen ja omaisuuden vastineena. Yhtiöt saavuttivat niille asetetut tavoitteet ja jopa joiltakin osilta ylittivät ne. Konsernin velka on kolminkertainen emoon nähden, mutta alentunut ja hallinnassa. Jatkossa on tärkeää katsoa koko konsernia ja seurata sen velkaa, ettei käy niin kuin naapurissa, että velat siirretään yhtiöittämisten kautta konsernin eri osiin ja laitetaan pää piiloon välttämättömiltä uudistuksilta, jotta suunta saataisiin kääntymään.

Strategiasta johdetut vuositavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisesti. Kaavoitusprojektit ja tonttikauppa onnistuivat hyvin, samoin aktiivinen elinkeinopolitiikka. Keskustan ensimmäiset tontit saatiin kaupaksi, joskin melkoisesti odotusarvoja alemmalla hinnalla. Tilapalvelujen tehostamissuunnitelma eteni suunnitelmien mukaan.

Investointimme ylittyivät hieman ja nousivat jälleen yli kymmenen miljoonan. Palvelurakennustemme kunnosta on pidettävä hyvää huolta, jotta vältymme naapurikuntien ongelmilta esim. koulujen ja päiväkotien homeongelmien osalta. Puitteet naantalilaisten palvelutuotannolle, kouluille, päiväkodeille, vanhustenhuollolle, on edelleen pidettävä asianmukaisessa, hyvässä kunnossa. Maanostoon käytimme lähes puolitoista miljoonaa eli 840 ke yli budjetin, mutta tämä on investointia tulevaisuuteen.

Kailon sillan päiden uusintaan emme voi olla täysin tyytyväisiä, kustannukset nousivat ja lopputulos oli surkea ja toimimaton, nämä työt on jatkossa hoidettava ammattimaisemmin.
Rymättylän tien valaistusta on kehuttu laajasti ja se lisää huomattavasti turvallisuutta pimeinä vuodenaikoina. Murikon leikkipaikka tuli vihdoin valmiiksi kymmenen vuoden odotuksen jälkeen. Saaristoon hankittiin useita pieniä parannuksia, kuten odotuskatoksia ja parkkipaikkoja. Kalevaniemen keskuskeittiö oli osa tilapalvelujen tehostamissuunnitelmaa. Karvetin päiväkodin laajennus ja peruskorjaus valmistui keväällä. Kalevaniemen koulun peruskorjauksen 2 -vaihe toteutui.
Rantaravintolan korjaus valmistui ajallaan ja kustannusarvion mukaan viime keväänä ja paransi sekä monipuolisti rannan ravintolapalveluita.

Naantalin uusi monipolttoainevoimala, jossa olemme osakkaina, valmistui syksyllä ja tänä vuonna pääsee täyteen vauhtiin. Tavoitteena on 70% uusiutuvien polttoaineiden osuus lähivuosina ja myöhemmin jopa tuo 100% uusiutuvien osuus uuden valtakunnallisen tavoitteen mukaan. Tuo tavoite vaatii toki lisää investointeja, jotta siihen päästäisiin 2025 tai viimeistään 2030. Polttoainetta alueeltamme ei todennäköisesti kustannustehokkaasti tuota määrää löydy, mutta osa tuodaan sataman kautta Baltiasta ja siten pidetään Satama kiireisenä. Toivottavasti lainsäätäjät ja ympäristöviranomaiset ymmärtävät jatkossa paremmin kiertotalouden vaatimukset ja mahdollistavat monipuolisemman paikallisten polttoaineiden käytön.


Kaupunkilaisten maksettavat taksat ja maksut on pidettävä jatkossakin kohtuullisina ja kilpailukykyisinä. Perustarpeet, kuten vesi ja lämpö jne. kilpailukyvystä on huolehdittava ja niistä ei saa tulla rasite kaupungin vetovoimalle.

Henkilöstöstrategiamme ulottuu vuoteen 2020 ja sitä täydennetään vuosittaisilla suunnitelmilla, joita toteutetaan eri hallinnon aloilla. Järjestelmällistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin eteen tulee jatkaa ja pitää huolta siitä, että meillä on koulutettu, terve ja motivoitunut henkilöstö jatkossakin.
Tavoitteellisuus, oikeudenmukaisuus ja työyhteisöjen kehittäminen ovat jatkossakin keskeiset tavoitteemme. Kehityskeskusteluissa tehtävät kehityssuunnitelmat ovat jokaisen osaamisen ja kehittymisen kannalta keskeiset työkalut ja ohjaustavat. Sairauspoissaolot ovat valitettavasti taas lisääntyneet. Niille on sovittava selkeät toimenpiteet, jotta ne saadaan laskuun. Ongelmana on ensisijaisesti ikääntyvä työntekijöiden joukko, mutta myös muita ongelmia on aistittavissa ja erityisen kuormittavat työt on tunnistettava ajoissa ja pidettävä huolta työntekijöiden jaksamisesta, henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.

Kaupunginhallitus asetti viime kokouksessaan talousraamin ensi vuoden budjetin laadintaan. Raami sisältää maltillisen veronalennuksen, tähän olemme erittäin tyytyväisiä ja haluamme olla seudun alhaisin verottaja, se on yksi merkittävä vetovoimatekijä yhdessä hyvien palveluiden kanssa.

 

Kiitos koko henkilöstölle ahkeruudesta ja hyvin hoidetuista palveluista.

 

Tilintarkastajat ja Tarkastuslautakunta ehdottavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Kokoomuksen ryhmä kannattaa tätä.

 Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 11.6.2018

maanantai 12. helmikuuta 2018

Asuntomessut vaihtoehtoesitys


Naantali ei hae vuoden 2022 Asuntomessuja, hakemus messujen järjestämiseksi tehdään aikaisintaan vuonna 2020 tavoitteena esim. vuoden 2025 Asuntomessut, mikäli perusteet hakemiselle ovat tuolloin olemassa.

Ennen messujen hakemista tulee päättää päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman sisältö ja tehdä sen perusteella päätökset mm. mahdollisesta uudesta Luonnonmaalle rakennettavasta päiväkodista ja koulusta sekä keskustan ja Kalevaniemen koulu-, päiväkoti ja vapaa-ajan ratkaisuista.

Ennen Asuntomessujen hakemista tulee myös kaavoittaa kaupungin omistamille maille Rymättyläntien varteen Särkänsalmentien risteysalueen tuntumaan asuinalue vähintään 600 asukkaalle.  Kaavoituksen jälkeen tulee aloittaa ko. alueen tonttien tehokas markkinointi ja rakentaa alueen kunnallistekniikka viimeistään vuonna 2020. Samassa yhteydessä tulee myös arvioida kaupungin omistaman Villan tilan hyödyntäminen matkailua ja kaupunkilaisten virkistystä palvelevana alueena mm. ulkoilureittejä lisäämällä ja parantamalla. 

Perustelut 

Yhdyskuntarakenne

Edellä mainittu Rymättyläntien varressa Särkänsalmentien risteysalueen tuntumassa oleva asuinalue tukeutuu ja liittyy olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen sekä rakentuu lähelle kaavailtua Luonnonmaan uutta päiväkotia ja koulua. Myös joukkoliikenteen ulottaminen alueelle on perusteltua. Alue suosisi kohtuuhintaisia omakotitontteja palveluiden ääreltä etsiviä lapsiperheitä, joiden kysyntään meidän tulee pystyä koko ajan vastaamaan seudullinen kilpailu ja Turun alueen tämänhetkinen vetovoima huomioon ottaen. 

Kaupungin talouden kantokyky

Messuista aiheutuu nykyarvioin noin 9 miljoonan rahoitus ja velkatarve koko 2020 –luvulle.

Naantalin kokonaisvelka tulee nykytiedoin kasvamaan yli 40 miljoonaan euroon 2020 –luvun puoliväliin mennessä, jos asuntomessut, päiväkoti ja koulu, em. uusi asuinalue toteutetaan ja ne lasketaan yhteen vuosille 2019 – 21 vahvistetun taloussuunnitelman mukaisten sekä jo olemassa olevan velan kanssa.

Naantalin verotulot puolestaan vähenevät noin 7 prosenttiin nykyisestä 19 prosentista eli putoavat runsaaseen kolmannekseen nykyisestä, jolloin velkojen hoitoon jäävä osuus myös olennaisesti alenee.

Talouden riskinä on myös lähivuosille ennustettu koronnousu, joka kohdistuu koko em. lainamäärään sekä Sote -palveluiden kiinteistöjen kohtalo kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Em. syistä katsomme, että kaikkia em. hankkeita ei voi käynnistää yhtä aikaa, vaan ne tulee jaksottaa siten, että velanotto jakautuu useammalle vuodelle ja että Asuntomessuja aikanaan hakiessamme pystymme paremmin arvioimaan varsinkin kouluverkkoselvityksen vaikutukset kaupungin talouteen ensi vuosikymmenellä sekä selvittää mahdollisuus laajentaa hankkeen rahoituspohjaa seudullisesti.


Ehdotuksen liitteeksi merkitään oheinen ”Asuntomessut ja Naantalin talous” liite sekä
”Asuntomessut vaihtoehto tarkastelua” -esitys.