keskiviikko 19. kesäkuuta 2019

Naantaliin perhetaloja ja lisää hoitajia kotihoitoon


Naantaliin rakennetaan tulevina vuosina useita uusia kouluja ja päiväkoteja. Ensin rakennetaan uusi Velkuan koulu, sen jälkeen on vuorossa uusi Perhetalo Luonnonmaalle, jotta vuoteen 2022 mennessä meillä on uudet ja nykyaikaiset koulu, päiväkoti, varhaiskasvatuksen tilat, kirjasto ja kokoontumistilat lähellä uutta asuntomessualuetta.

Perhetaloa ja uutta Luonnonmaan Rymättyläntien varren asuinaluetta varten tarvitaan myös uusia tie- ja kevyenliikenteen järjestelyjä. Muutokset suunnitellaan huolella ja alueen asukkaita kuunnellaan. Pyöräily- ja kävelyreittejä lisätään, jotta uuteen kouluun on turvallista kulkea ja jotta myös Haijasten ja Villan tilan virkistysalueille päästään mukavasti pyörällä tai kävellen.

Seuraavaksi laajennetaan Kalevanniemen koulua ja siirretään Kuparivuoren koulun oppilaat uusiin tiloihin. Kalevanniemeen on mahdollista rakentaa myös monitoimihalli palvelemaan niin koululaisia kuin lisääntynyttä harrastustoimintaakin. Karvetin, Taimon ja Suopellon alueilla tehdään vastaavat uudistukset tämän jälkeen.

Kaupungin työntekijöiden määrää kasvatettiin viime syksynä kahdeksalla henkilöllä, kun tämän vuoden talousarviota tehtiin. Ihan kaikkia paikkoja ei vielä ole saatu täytettyä, esimerkiksi geriatri, eli vanhusten hoitoon erikoistunut lääkäri, aloittaa työt ensi vuoden alussa. Sitä ennen toinen uusi lääkäri pääsee kuitenkin aloittamaan työt.

Päätökset kaupungin henkilöstön lisäämisestä on järkevää tehdä talousarvion laatimisen yhteydessä. Muuten kokonaiskuva ei pysy hallinnassa. Tämän vuoden aikana kaupunginhallitus on kuitenkin päättänyt lisätä kotihoidon resursseja kolmella henkilöllä. He tekevät vakituisia sijaistuksia. Tämän lisäksi valtuusto myönsi vielä palkkarahat kolmelle henkilölle, jotka aloittavat työt elokuussa. Yhteensä kesän aikana lisäystä on kuusi vakituista hoitajaa.

Kotihoidossa töitä tekee nyt 52 henkilöä. Tässä ovat mukana myös kotikuntoutuksen ja kotisairaanhoidon työntekijät, jotka vakinaistettiin viime vuonna. Tämän kesän aikana henkilömäärää lisätään siis yli kymmenellä prosentilla ja syksyllä palataan asiaan, jos siihen on tarvetta.

Kaupunginjohtaja teki kaupunginhallitukselle seuraavan esityksen: ”Muut henkilöstöresurssitarpeet ja myös ostopalvelujen käytön mahdollisuudet selvitellään ja käsitellään talousarvioprosessin yhteydessä, jolloin hoito- ja vanhuspalveluilta edellytetään suunnitelmaa sijaisten rekrytoinnin ja sijaispoolin organisoinnista.”

Jokainen, joka tarvitsee hoitoa, saa sitä. Kun hoidon tarve lisääntyy, lisätään palvelua mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Vanhusten osuus Naantalissa kasvaa lähivuosina ja tulevaisuudessakin tarvitaan lisää ammattitaitoisia käsiä. Ketään ei jätetä hoitamatta.

 

Jan Lindström                                     Heini Jalkanen                                    Juha Eura               Juha Manner
Kaupunginhallituksen pj (KOK)             Kaupunginhallituksen jäsen (KESK)       Valtuutettu (PS)     Valtuutettu (KD)

torstai 13. kesäkuuta 2019

Naantali24 maljapuhe


Tervetuloa Naantaliin, on hienoa nähdä, että näin arvovaltainen ja suuri joukko maamme vaikuttajia, päättäjiä ja tutkijoita on päässyt mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aieista kanssamme tänne Naantaliin.

 

Minä olen Jan Lindström, edellispäivänä valittu uusi Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Asun tuolla entisen Merimaskun alueella Saaristomeren rannalla.

 

Saariston asukkaana katselen Saaristomeremme maisemaa pinnan päältä veneilijänä, pinnan tasolta, kun kesäaamuisin tai -iltaisin pulahdan uimaan ja silloin tällöin myös pinnan alta, laitesukeltajana.

 

Joka ikinen aamu meren maisema on erilainen. Tuulenvire on erilainen riippuen siitä, mistä suunnasta tuuli puhaltaa. Meren ääni on erilainen riippuen siitä, mistä suunnasta aallot tulevat ja lyövät rantakallioihin.

 

Keväällä ja syksyllä saan nauttia saaristomeren Ahdin antimista, kun lautasella on savuahvenia, savulahnaa tai haukipihvejä ja leivän päällä särkilevitettä. Myös Saaristomeressä kasvanut, savustettu suutari on muuten tosiherkullista, jos ette ole tienneet! Paistetuista silakoista puhumattakaan.

 

Jokainen suomalainen voisi kompensoida aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt syömällä vuosittain 12 kiloa Itämeren villikalaa. Voisiko mukavampaa ja maukkaampaa tapaa ilmastoteon tekemiselle olla olemassa?

 

Tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Tämä on ainutlaatuinen luonnonarvovarallisuus, jonka Naantali on omalta osaltaan saanut hoitaakseen. Pienen kaupungin resurssit ovat pienet, mutta uskon, että rahallista panostusta enemmän vaikutusta on ihmisten asenteiden muuttamisella. Ja asenteita muutetaan tietoisuutta kasvattamalla.

 

Naantali on yksi tärkeimmistä porteista upeaan saaristoomme. Uskon, että yhdessä pystymme löytämään parhaat keinot yhteisen meremme pelastamiseksi tuleville sukupolville, saariston asukkaille, matkailijoille ja meille kaikille suomalaisille.

 

Uskon ja toivon, että kahdeksan kuukauden ikäinen, ensimmäinen lapsenlapseni saa joidenkin vuosien kuluttua uida kirkkaissa rantavesissä ja kalastaa saaristokampeloita, kuten minäkin pikkupoikana.

 

Näillä sanoilla toivotan meille kaikille mukavaa iltaa ja hyvää ruokahalua, hedelmällisiä keskusteluja ja hyödyllisiä mielipiteitä. Pitäkää Saaristomeren villikalat mielessänne, kun seuraavan kerran ostatte lähiruokaa.

maanantai 10. kesäkuuta 2019

Naantalin Tilinpäätös 2018


Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2018 uuden strategian Naantalin kaupungille. Strategia 2022 sisältää monia hyviä tavoitteita ja kärkihankkeita, joiden avulla huolehditaan Naantalin kilpailukyvystä kaupungistuvassa Suomessa.
Strategia puetaan konkreettisiksi tavoitteiksi talousarvion valmistelun aikana. Kaupunginjohtajalla ja virkamiesjohdolla on tässä työssä keskeinen rooli, strategia mahdollistaa monia hyviä asioita ja varmistaa niiden toteutuksen talousarviossa, mutta myös sulkee pois, tai paremmin sanoen priorisoi joitakin asioita.

Naantalin talous on vahvassa kunnossa ja verotulomme ylittivät melkeinpä yhtä veroprosenttia vastaavan summan, 3.3 me. Tulos oli 4 me eli 3,7 me budjetoitua parempi ja mahdollisti lainojen lyhennystä 2,1 me. Suurimpina vaikuttajina verotulojen kasvuun olivat hyvätuloiset eläkeläiset. Yhteisöveron tuotto ylittyi noin miljoonalla, mutta ei toteutunut kevään ennusteen mukaisena vaan Tilastokeskus muutti jako-osuutta ja heikensi kehitystämme. Merkillistä poukkoilua, joka heikentää ennustamista ja talouden hallintaa.

Lainamäärämme oli viime vuodenvaihteessa enää noin 20,6 me eli 1072 euroa/asukas ja olemme pystyneet lyhentämään lainoja jo 6 vuotta peräkkäin.
Konsernin lainakanta on tosin kolminkertainen emoon verrattuna, siinä on oma riskinsä, mikäli esim. työllisyys kääntyy laskuun, mutta onneksi myös konsernin lainakanta on samanaikaisesti keventynyt.

Tämä on erinomainen asia myös siinä mielessä, että tekemämme päätökset isoista Palveluverkkouudistuksista eli koulujen ja päiväkotien , perhekotien, investoinnit tulevat vaatimaan 50 me investoinnit (kuten myöhemmin tänään kuulemme) ja viime vuoden keväällä tehty päätös Asuntomessuista vaatii meiltä taloudellisia panostuksia lähivuosina.

Kuluvan vuoden sekä kahden seuraavan vuoden budjetoidut, mittavat investoinnit ovat yhteensä 54 me. On siis erinomainen asia, että meillä on tarvittaessa mahdollisuus hieman joustavoittaa rahoitusta tulevina vuosina.

En usko, että nämä ovat ainoat investoinnit, vaan joudumme huomattaviin panostuksiin mm. keskustan kunnallistekniikan rakentamisessa sekä Sotekiinteistöjen kunnostamisessa, jotta nyt muutaman vuoden ”jäähyllä” olleet palvelukiinteistöt saadaan taas ajanmukaiseen käyttöön. Tuskin uudet Maakunnat aloittavat toimintaansa vielä moneen vuoteen.

Talouden tasapaino on siis erityisen tärkeää kovassa investointikuormassa, jotta vältymme liialliselta velkaantumiselta tai veron korotuksilta.

Käyttötalous on myös pidettävä hallinnassa, jotta investointivaraa jää eikä kakkua syödä kahteen kertaan.

Maan uuden, Antti Rinteen hallituksen, käyttöönottama periaate siitä, että panostukset ja päätökset tehdään talousarvion yhteydessä, kun viimeisimmät arviot taloudesta ovat käytössä, on mielestäni perusteltua ja koettua päätöksentekoa myös Naantalissa. Menot ja tulot on yhtäaikaisesti pidettävä tasapainossa, jos toinen niistä vuotaa niin siihen pystytään näin reakoimaan. Kesken vuotta tehtyjen lisäpanostusten määrää tulisi pyrkiä minimoimaan ja tekemään ”hätäpanostuksia” vain äärimmäisissä tilanteissa, kuten nyt tänä vuonna kotipalvelujen huomattavaan resurssilisäykseen kesken vuotta, mutta tilanne sen vaati eikä ongelmia ollut valitettavasti riittävästi tunnistettu talouarviovaiheessa puolitoistavuotta sitten.

 

INVESTOINNIT

Investoinnit tehtiin viime vuonna pääosin tulorahoituksella.

Suurimmat investointimme viime vuonna kohdistuivat asukaslukua kasvattaviin kunnallistekniikan investointeihin keskustassa ja Kukolanvainiossa sekä Asuntomessualueen valmisteleviin töihin.

Näihin kohteisiin kohdistuivat myös huomattavat maa-alueiden ostot.

Keskustassa käynnistyivät ensimmäiset kerrostalotyömaat ja Kukolanvainiossa suuri joukko pientalotyömaita, joiden kysyntä säilyi vilkkaana hyvän tonttitarjonnan ja taloudellisen tilanteen vahvistumisen myötä. Viime vuoden lähes 200 asunnon valmistuminen lupaa hyvää asukasluvun kehitykselle.

Kaavoitus jatkui vilkkaana ja saimme useita asuinalueita liikkeelle, hyvä näin.

Kailon silta saatiin asianmukaiseen kuntoon ja Muumimaailma voi jatkaa toimintaansa Kailossa ja kaupunkilaiset pääsevät turvallisesti nauttimaan saaren luonnosta ja virkistysmahdollisuuksista.

Ns. Presidentinlaituri korjattiin, jotta isommat alukset pääsevät siihen turvallisesti kiinnittymään. Venesataman ja laiturien investointeihin meni yhteensä melkein miljoona.

Kouluista suurimmat parannukset kohdistuivat Kalevaniemen kouluun.

Saariston suurin investointu oli Rymättylän alavesilaitoksen saneeraus, jolla varmistetaan veden saanti alueelle. Tosin vesikriisin aikana tämäkään ei asiaa auttanut vaan jouduimme turvautumaan säiliöihin, toivottavasti tällainen ei enää toistu!

Rymättylän lähiliikuntapaikka mahdollistaa jatkossa hyvät harrastus ja koululiikuntamahdollisuudet. Näitä tarvitaan lisää, jotta nuoriso pysyy liikkeessä ja terveenä.

 

KÄYTTÖTALOUS

Toimintatuotot ylittyivät 1,8 me ja toimintamenot 1,5 me, budjetointitarkkuudessa olisi siis parantamisen varaa, mutta onneksi lopputulos oli positiivinen.

Toimintatuotoista suurimmat ylitykset tulivat myynti- ja maksutuotoista. Omaisuuden luovutuksesta eli myynnistä kilahti kassaan 0,7 me.

Toimintamenojen suurimmat ylitykset kohdistuivat palveluostoihin 0,6 me. Nämä ylitykset kohdistuivat siis pääosin sivistys- sekä sotepalveluihin. Henkilöstömenoihin kohdistui ”Tuloksellisuuden kertaerä oli 326 ke” ja johti siis henkilöstömenojen ylitykseen. Mutta hyvistä tuloksista ja palveluista on toki syytä myös henkilöstöä palkita, huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja työkyvystä.

Henkilöstömenojen kasvun hillitseminen kaupunkilaisten ikääntyessä onkin yksi suurimmista haasteistamme ja vaatii luovaa ajattelua, avointa mieltä ja yhteistyötä.

 

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota Elinvoimaan ja asumismenojen kustannukseen, joilla on suuri merkitys Naantalin haluttavuudelle asuinkunnaksi.

Tarkastuslautakunta painottaa myös sitä, että edellisen hallituksen MakuSote ei mennyt hukkaan vaan So-Te palveluissa löydettiin useita uusia ja parempia keinoja palveluiden tuottamiseen sekä saatiin hyvä kokonaiskuva siitä missä oikeasti menemme.

Lautakunta kiinnittää, aivan oikein, huomionsa rahatoimen Pro Economica ohjelmiston käyttöönottoon, joka on useaan kertaan lykkääntynyt, vaikeutunut ja kustannukset ovat karanneet. Tällaista ei saisi tapahtua!

Henkilöstö oli kaikkiaan non 1200. Kunta10 -tutkimuksessa pärjäsimme hyvin ja tulokset jopa hieman paranivat parin vuoden takaiseen tilanteeseen. Valitettavasti kuitenkin työstressi on kohonnut ja pelko ylikuormituksesta on noussut.

Henkilöstö vastasi aktiivisesti työhyvinvointikyselyyn. Tulokset saatiin loppuvuonna ja niiden käsittely työpaikoilla jatkuu tänä vuonna. Naantalin kaupungin työntekijät ovat sitoutuneita työskentelemään tuottaakseen laadukkaita palveluita kuntalaisille. Työnantajaan ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä suurin osa työntekijöistä suosittelisi Naantalin kaupunkia työpaikkana ystävälleen. Esimiestyötä ja valmentavaa johtamista arvostetaan työyhteisöissä. Tämä on tärkeää, jotta saamme jatkossakin erinomaista henkilöstöä palvelukseemme.

Valitettavasti poissaolot ovat taas kasvaneet, emmekä päässeet tavoitteisiin. Tämä rasittaa mm. Sote tehtäväaluetta ja rasittaa muita työssä olevia työkavereita. Työtapaturmia tapahtuu myös liikaa. Meidän tulisi taas jatkossa pitää huolta siitä, että poissaolot ja työtapaturmat saadaan laskuun.

Työterveydenhoito eli Aurinkoristeys, yhteistyössä Raision kanssa, ei valitettavasti toimi tyydyttävällä tasolla, toivottavasti Pihlajalinna saa tämän asian tänä vuonna korjattua.

Hyvänä uutena palveluna Sote -puolella aloitti kotikuntoutus- ja kotisairaanhoito, joka sai jonot lyhenemään ja palvelut parantumaan, hienoa, molemmista on saatu positiivista palautetta!

Hoitotakuu toteutui, psykososiaaliset laitoskuntoutukset vähenenivät ja perustettiin ikäneuvola.  Tehostetun palveluasumisen resurssit olivat hyvällä tasolla ja yli suositusten. Vanhusneuvoston toiminta on ollut aktiivista.

Viime hallituksen kärkihanketta eli Lape toteutui myös Naantalissa ja vei meitä kohti lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria, samalla vahvisten lasten, nuorten ja vanhempien hyvinvointia. Tämä on tärkeää, kun pyrimme ennaltaehkäisemään lasten ja nuorten ongelmia.

Harvoilla kunnilla on erillinen kotihoidon kuntalisä ja erilaisia nuorten perheiden arkea tukevia vaihtoehtoisia kerho- ym. toimintoja niin paljon kuin meillä. Koulutuksen panostuksista saamme jatkuvasti erinomaisia arvosanoja valtakunnallisissa tutkimuksessa ja Lukiommekin saa entistä parempia tuloksia aikaan.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat, vaikka työllisyys parani. Palvelemmeko asukkaitamme oikeilla reiteillä, sitä on syytä tarkastella ja markkinoida uusia eittejä, kuten Merimaskun iltamatkustusmahdollisuutta.

Liikenneturvallisuutta on pystytty parantamaan, hienoa!

Teknisissä palveluissa saavutimme hyviä tuloksia eri mittareilla. Palvelut sähköistyvät ja rakennusluvan voi nykyisin hakea sähköisesti. Tämä edesauttaa nopeaa ja joustavaa rakennuslupien myöntämisprosessia, joka edelleen tukee asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin. Monille uusille asukkaille rakennusvalvonnan nopea ja joustava sekä samalla opastava rooli antaa erinomaisen ensikosketuksen Naantalin virkamiehiin.

Naantali on onnistunut edelleen nostamaan yritysilmapiiriään ja sijoittuu nyt jo kärki kolmikkoon omassa sarjassaan. Lieto oli edelleen ykkönen, mutta Naantali kiilasi toiseksi ennen Kaarinaa. Tästä erityinen kiitos aktiiviselle Elinkeinoasiamiehelle ja kaupungin johtajalle, joka pyyteettömästi jaksaa osallistua erilaisiin yritysten ja yhdistysten tilaisuuksiin eripuolilla kaunista saaristokaupunkiamme. Tästä esimerkkinä lauantain Silliä ja Perunaa tapahtuma Röölässä, jonka Jouni oli avaamassa. Johdon osallistuminen näkyy ja vaikuttaa.

Sekä tietysti kiitos myös muille virkamiehille, jotka ovat aktiivisesti tukenee yritysnäkökohtien huomiointia Naantalissa.

Konsernimme on hyvässä kunnossa, vaikka velkaa konserniyhtiöillämme toki on niille annettujen toimintojen ja omaisuuden vastineena. Yhtiöt saavuttivat niille asetetut tavoitteet.

TSE Oy voimalaitos, jossa olemme osakkaana, tähtää 100% hiilettömään tuotantoon viimeistään kymmenen vuoden päästä, ehkä jo 2025, riippuen uuden hallituksen päätöksistä. Seudullisella voimalaitos ja kaukolämpötoiminnalla on ollut ja on tulevaisuudessakin suuri merkitys seudun ympäristöpäästöjen vähentämisessä.

Kaupunkilaisten maksettavat taksat ja maksut on pidettävä jatkossakin kohtuullisina ja kilpailukykyisinä. Perustarpeet, kuten vesi ja lämpö jne. kilpailukyvystä on huolehdittava ja niistä ei saa tulla rasite kaupungin vetovoimalle.


LOPUKSI

 

Asukasmäärän kasvu, palveluverkkoinvestoinnit sekä laadukkaat ja kattavat lähipalvelut pitävät huolta siitä, että Naantali säilyy seudun halutuinpana muuttokuntana ja antaa meille hyvät mahdollisuudet kehittyä merkittävänä osana Turun seutua.

Kiitos kaupungin henkilöstölle, virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle hyvästä työstä Naantalin kaupungin ja naantalilaisten hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa.
Ja erityinen kiitos kaupunginhallituksen väistyvälle puheenjohtajalle Markku Tuunalle 18,5 vuoden ansiokkaasta työstä naantalilaisten hyväksi.

 

lauantai 9. helmikuuta 2019

Opastus Naantalin keskustasta Merimaskuun


Opastus on tärkeää, jotta löytää haluamaansa tai toivomaansa paikkaan.

Naantalin saaristo-osat tarvitsevat tehokkaampaa liikenneopastusta täältä keskustasta ja vanhasta kaupungista, jotta turistit ja vierailijat paremmin löytäisivät myös kauniiseen saaristoomme ja sen palveluiden pariin. Kevyenliikenteen opastus on jo hoidettu hyvin.
Me allekirjoittaneet esitämme, että keskustan opasteisiin saariston suuntaan lisätään Rymättylän ja Luonnonmaan lisäksi Merimasku ja Velkua. Tiepiirin kanssa tulee neuvotella, että myös he lisäävät ajo-opasteisiinsa samanlaiset kyltit.

Valtuustoaloite Naantalin kaupunginvaltuustossa 4.2.2019

Naantalin asunto-ohjelma 2019-2022


Kaupunginhallitus oli yksimielinen siitä, että tämä Asunto-ohjelman toimenpideohjelma tulee tuoda tänne valtuustoon tiedoksi, jotta meistä jokainen varmasti tietää, miten strategiaamme asumisen osalta lähdetään toteuttamaan.

Asunto-ohjelman linjauksessa on todettu:

Asunto-ohjelman laatimisen taustalla on ollut tarve nähdä kokonaisvaltaisesti, kuinka Naantalia kehitetään tulevaisuudessa. Kaupungin tavoitteena on olla tasa-arvoinen, esteetön, viihtyisä ja monia erilaisia asumisen tarpeita palveleva asuinkaupunki, jossa arvostetaan asukkaita ja kestävää kehitystä. 

Asunto-ohjelma ottaa kantaa niihin keinoihin, joita kaupungilla on käytössään hyvän ja laadukkaan kaupunkiympäristön luomisessa nyt ja tulevaisuudessa. Asunto-ohjelman tavoitteena on tarkastella kaupungin asuntorakentamista sekä edellytyksiä ja lähtökohtia kaupungin toimenpiteille asuntotuotannon edistämisessä. 


Käytännön strategisena tavoitteena on saada aikaan 150 asukkaan vuotuinen kasvu, joka käytännössä vaatii noin 150 uutta asuntoa. Asuntojen tulee olla monipuolisia, jotta erilaiset asuntotarpeet tulee saavutettua. Suurimmat keskittymät tulevat keskustaan kerrostaloina sekä Luonnonmaalle pientalovaltaisina omakoti- ja rivitaloasuntoina.

Meillä tulee olla riittävä kaavavaranto, jotta mahdollistetaan erilaisten asuntotarpeiden täyttyminen, käytännössä viisinkertainen varanto tarpeeseen nähden, josta sitten asunnonrakentajat voivat valita tarpeisiinsa sopivat tontit. Tällä hetkellä meillä on riittävä varanto, mutta se hupenee nopeasti elleivät kaavahankkeet etene suunnitellusti. Panostus kaavoituksen resursseihin tulee siis tarpeeseen, jotta kaavat saadaan vauhdilla valmiiksi suunnitelman mukaan.

Asunto-ohjelmassa painotetaan perheasuntojen valmistumista, jotta saisimme ikärakenteemme kehityksen kääntymään kohti lapsiperheitä viime vuosien kehityksestä poiketen. Panostus koulu- ja päiväkotiverkon uudistukseen sekä asuntomessut tukevat tätä tavoitetta.

Lisäksi tarvitsemme uusia yrityksiä ja niiden tuomia työpaikkoja, jotta halukkuus Naantaliin sijoittumiselle lisääntyisi entisestään. Viime kaudella Kaupunkisuunnittelujaosto vieraili Liedossa ja Kaarinassa, jotka ovat voimakkaimmin kasvaneet viime vuosina Turun seudulla ja tämä viesti oli terävä ja selvä – työpaikat tuovat asukaskasvun ja elinvoimaisuuden. Tähän tulisi nyt kiinnittää enemmän huomiota sen lisäksi, että maineemme yritysystävällisenä kaupunkina ja seudun halutuimpana muuttokuntana on parantunut, kiitos kaupunginjohtajan ja elinkeinoasiamiehen ahkeran työn sekä poliittisen johdon sitoutumisen tähän tavoitteeseen.

Uusia työpaikkoja ja yrityksiä siis tarvitaan, jotta tavoitteemme ei jää paperille. Tämän eteen meidän kaikkien tulee ponnistella yhteistuumin.

lauantai 8. joulukuuta 2018

Varsinais-Suomen tila Joulukuussa 2018

Maakuntavaltuusto saa huomenna 10.12.2018 tiedokseen tilannekatsauksen Varsinai-Suomen tilasta tänään.


Suurimpana huomiona on työpaikkojen määrän kasvu 23000 työpaikalla kolmessa vuodessa. Yhteensä työllisiä maakunnassa on 228000, mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisen nousukauden huipussa. Työttömyysaste on laskenut maakunnassa 8.7%:iin.


Työttömyysaste Naantalissa on 7,1% ja lasku edelliseen vuoteen on puoli prosenttia.
Uusien avoimien työpaikkojen vuosisumma Naantalissa on 1498, mutta on valitettavasti laskenut vuoden takaiseen tilanmteeseen.


Varsinais-Suomessa asui syyskuussa 478 890 asukasta ja se on 1537 asukasta enemmän kuin vuosi sitten. Väestönkasvu johtuu sisäisestä ja ulkoisesta muuttovoitosta, syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Turku toimii seudun veturina ja sinne muutti vuodessa noin 2300 asukasta, joista noin 1400 oli Suomen sisällä tapahtuvaa muuttoa.


Naantalin väestökasvu, 42 asukasta, perustui pääosin muualta Suomesta muuttaviin asukkaisiin.


Diplomi-insinöörien koulutus alueella huolettaa päättäjiä.Åbo Akademin lisäksi Verkostoyliopistossa on aloittanut 150 opiskelijaa täydentämään tarvetta. Teknologiateollisuus on arvioinut tarpeen tuplaantuvan tulevaisuudessa noi 850-900 uuteen opiskelijaan.


Turun lentoaseman kehittäminen ja uudet nopeat yhteydet Eurooppaan on yksi tärkeä kehitysalue seudun teollisuuden ja kaupan kasvun kannalta.

maanantai 12. marraskuuta 2018

Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-22


  1. Yleistä

Me, naantalilaisten valitsemat valtuutetut pääsemme nyt päättämään mihin verorahat tulevina vuosina käytetään. Jaettavaa on onneksi runsaasti, mutta toiveiden tynnyrikin on suuri.

Naantalissa rakennetaan yli viidellä kymmenellä miljoonalla eurolla monenlaista uutta hyvää seuraavan neljän vuoden aikana.

Palkkaamme lisää väkeä, perustamme 11 uutta virkaa, joiden tarkoituksena on mm. saada lisää käsiä ja voimia terveyskeskukseen hoitamaan naantalilaisia sairaita ja ikäihmisiä.

Veroprosentti pysyy ennallaan 19%:ssa, kiinteistöverot samoin ennallaan.

Meillä menee siis hyvin ja Naantalista sekä naantalilaisista pidetään hyvää huolta.

  1. Investoinnit

Eniten rahaa laitetaan uusien koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Luonnonmaalle rakennetaan uusi perhetalo, eli koulu ja päiväkoti Rymättyläntien eteläpuolelle, uudelle asuntoalueelle. Velkuan koulun laajennus ja remontti sekä Karvetin koulun saneeraus ja Kalevanniemen koulun laajennus kuuluvat suunnitelmaan 2020-21. Yhteensä näihin menee 17,5 miljoonaa ja kalusteisiin lisäksi 1,5 miljoonaa ja oppimisympäristöjen parantamiseen 800 tuhatta eli yhteensä siis noin 20 miljoonaa neljän vuoden aikana. Melkoinen panostus ja melkoinen määrä veroeuroja!

Molempiin isoihin kouluihin eli Luonnonmaalle ja Kalevanniemeen tulee myös uudet liikuntatilat ja kaikkiin kouluihin viihtyisät pihat. Uutta palloiluhallia suunnitellaan Kalevanniemeen ja uusi jäähalli nousee viiden vuoden päästä. Panostamme siis melkoisesti lapsiin, nuoriin ja liikuntaan – hienoa!

Näillä ja monilla muilla investoinneilla sekä lapsista ja nuorista erinomaisesti huolehtimalla tähdätään kaiken ikäisten asukkaiden ja perheiden houkutteluun ja asukasluvun hallittuun kasvuun lähivuosina.

 

Seuraparlamentin huoli siitä, että liikuntatilat vähenevät on siis turha.
Ensi vuonna liikuntatiloihin ja alueisiin käytetään 2,5 miljoonaa vaikkei mitään suurta rakennetakaan, mutta pientä parannusta tehdään monessa paikassa.

Suurimpana parannuksena Jäähallin yhdyskäytävä, joka parantaa jäähallien ympäristön turvallisuutta, kun jäänhoitokoneen ei enää tarvitse ajella ympäri hallialuetta. Samalla saadaan kaksi nykyaikaista uutta pukuhuonetta hallien väliin.

Uudistettu, laajennettu ja nykyaikaistettu kirjasto keskustassa avaa ovensa 10.10 Aleksis Kiven päivänä.

Luonnonmaalla valmistellaan aluetta vuoden 2022 asuntomessuja varten, ensin ruopataan Matalahti ja sitten rakennetaan kadut. Projektipäälliköksi valittiin jo naantalilainen Timo Tirri. Onnea matkaan Timo ja vasta valittu asuntomessutoimikunta, johon jokainen valtuustoryhmä sai parlamentaarisen edustajansa. Ensi vuonna asuntomessujen valmisteluun rahaa käytetään 2,2 miljoonaa ja yhteensä alueen kunnallistekniikkaan ja ympäristön rakentamiseen menee lähes 7 miljoonaa. Ruoppaukset on nyt nopeasti saatava liikkeelle, jottei aikataulu kiristy kohtuuttomasti.

Bunkkeri purettiin ja keskustaan nousee uusia koteja naantalilaisille perheille. Keskustan kunnallistekniikkaan menee yhteensä 4 miljoonaa tulevina vuosina ja valitettavasti näyttää siltä, että keskustan alue pysyy keskeneräisenä useita vuosia, koska halukkaita rakentajia ei näytä löytyvän nopeammassa aikataulussa. Vanhan S-marketin nykyisin omistava Skanskakaan ei näytä rakentamisesta innostuvan vaan vanhat rakennukset jatkavat rapistumistaan – harmi. Olisi tarpeellista saada uusi keskusta nopeasti rakennettua, jotta keskeneräisestä rakentamisesta aiheutuva sekamelska saataisiin minimoitua.

Vanhankaupungin ranta saa uutta eloa valaistuksesta, äänimaailmasta ja esiintymislavasta. Tähän käytämme tässä vaiheessa 550 tuhatta ja katsomme sen jälkeen, tarvitaanko lisää parannuksia rannan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Matkailukautta pitää saada pidemmäksi ja myös naantalilaisia palveluja käyttämään muunakin kuin kesäaikana.

Tätäkin muutosta suunniteltaessa on kuultu laajasti naantalilaisia. Asukkaat ovat saaneet äänensä kuuluviin monessa muussakin tilaisuudessa tänä vuonna. Avoin keskustelu ja mielipiteiden kuuleminen on tärkeä osa tämän päivän päätöksentekoa.

Kalevanlahden rantoja ja meille kaikille ulkoileville tärkeää rantareittiä ehostetaan 450 tuhannella.

Röölän, Rymättylän, Merimaskun- ja Teersalon ranta-alueiden viihtyisyyttä parannetaan 370 tuhannella. Saaristoalueidemme vetovoimaisuudesta ja perinteistä on pidettävä huolta ja varmistettava, että saaristossakin on hyviä harraste- ja kokoontumispaikkoja eri yhdistysten ja harrasteryhmien käyttöön. Tapahtumien järjestämiseen on oltava sopivat alueet tai tilat.

Alikulkutunneleita saneerataan turvallisemmiksi kuudella sadalla tuhannella, tällä rahalla neljä alikulkua saadaan kuntoon eli Karvetti, Nuhjala, Opintie ja Ruona. Nuhjalantien risteysalue rakennetaan uudelleen ja siihen tulisi sekä omasta että asukkaiden mielestä rakentaa liikenneympyrä.

Ruonan yhdystietä valmistellaan market-alueen laajennukseen. Tavoitteena on saada kaupallisia palveluita lisää alueelle ja monipuolistaa kauppa- ja palvelutarjontaa, jotta naantalilaisten rahat jäisivät kotikaupunkiin.

Naviren meriteollisuusalue Luonnonmaalla on tärkein teollinen ympäristö, jota muokataan käyttökelpoiseksi tonttimaaksi. On tärkeää, että Naantalilla on valmista tonttimaata tarjottavaksi Meriklusterin tarpeisiin.

Melkoinen määrä hankkeita ja suuri työmäärä ympäristöviraston väelle, toivotaan, että kaikki saadaan kunnialla maaliin.

 

  1. Käyttötalous

Palkkaamme uutta väkeä ja parannamme palveluita. Perustamme yhteensä 11 uutta virkaa. On siis olemassa selkeästi patoutunut paine palvelujen parantamiseksi mm. terveyskeskuksessa, joka saa Geriatrin vanhusten parempaan palveluun esimerkiksi varmistamaan, että lääkitykset ovat kohdallaan ja optimaaliset. Toivottavasti löydämme tähän tärkeään tehtävään pätevän ja osaavan henkilön. Lisäksi terveyskeskukseen saadaan asiakasohjaaja, joka neuvoo palvelujen saatavuudessa erilaisiin tarpeisiin sekä terveyden-/sairaanhoitajan.

Keskushallintoon perustetaan viestintäassistentin virka kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää tehostamaan. Tehtävänkuva tarkentuu myöhemmin ja toivottavasti viestinnän työnjako ja tavoite selkeytyy samalla.

Yhdessä kasvatetun markkinointimäärärahan kanssa saamme varmasti positiivista säpinää aikaiseksi.

Varhaiskasvatus eli päivähoito saa yhden uuden aluepäivähoidon päällikön. Koulut saavat uuden erityisopettajan. Naantali Opiston suunnitteluopettajan palkkaamista kaupunginhallitus lykkäsi vuodella.

Keskusvarasto siirtyy takaisin Ympäristöviraston alaisuuteen, mutta controlleri jatkaa sen kehittämistä ja kustannustehokkuuden parantamista edelleen.

Matalan kynnyksen nuorisotoiminta jatkuu sivistystoimen alaisuudessa ja on osa tärkeää syrjäytymisen ehkäisytyötä nuorisotoimessa.

Naantalilisä säilyy ennallaan ja subjektiivinen päivähoito-oikeus palautuu kesän jälkeen, kun toiminta saadaan kunnolla uudelleen organisoitua. Kerho- ja avoin päivähoitotoiminta säilyy ennallaan, laajana ja kattavana sekä tukee pienten lasten kotona hoitamista perheen oman tahdon mukaisesti kuitenkin niin, että sosiaaliset kontaktit ja yhteistoiminta säilyy.

Ympäristöohjelman laatimista varten palkataan puoleksi vuodeksi apua ympäristöpäällikölle.

Palvelut säilyvät laajoina ja korkeatasoisina sekä jopa parantuvat entisestään. Pärjäämme vertailussa varmasti seutukunnallisesti ja valtakunnallisestikin.

 

  1. Talouden kokonaiskuva

Meidän valtuutettujen tulee ymmärtää kunnan talousasioita ja pystyä niitä ohjaamaan strategiamme, tavoitteidemme ja muuttuvien tarpeiden mukaan.

Kaupungin velka lisääntyy suunnitelmakaudella 8,5 miljoonaa, mutta pysyy edelleen kohtuullisena.

Ongelmaksi muodostuu suurten investointien aiheuttama poistojen kasvu yli vuosikatteen eli tulos jatkovuosina muodostuu negatiiviseksi ja aiheuttaa siten kasvavan velanoton. Siksi onkin tärkeää, että pyrimme pitämään käyttötalouden menojen kasvun hillittynä.  Ellemme siihen pysty odottaa meitä veronkorotus suunnitelmakauden lopulla. Sen haluamme kuitenkin rakentavalla tavalla välttää.

Tämä sama ilmiö ja suuret investoinnit aiheuttivat myös sen, että kaupunginjohtajan kesäkuussa esittämä talousraami ja sen sisältämä 0,25% -yksikön veronalennus ei nyt valitettavasti ensi vuoden osalta toteudu.

 

Verotuloennusteeseen tuli syksyn aikana joitakin heikennyksiä, jotka eivät tue nyt veroprosentin laskua. Talouden huippu näyttää nyt olevan käsillä ja tulevien vuosien kasvu näyttää jo hieman rauhallisemmalta. Verotuloihin liittyy aina omat riskinsä, muutokset tapahtuvat nopeasti ja niihin on vaikea ketterästi vastata.

Tärkeää ja terveellistä on kuitenkin katsoa talouttamme pidemmällä aikavälillä varovaisuutta noudattaen ja pysyä strategiamme mukaisesti alueen edullisimpana verottajana niin tulo- kuin kiinteistöveroissakin. Tärkeää on myös keskittyä oleellisiin kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin hallittuun kasvuun liittyviin asioihin ja tekoihin.

 

Tästä on hyvä jatkaa työtä Naantalin ja naantalilaisten hyväksi
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 12.11.2018 valtuuston kokouksessa