lauantai 9. helmikuuta 2019

Opastus Naantalin keskustasta Merimaskuun


Opastus on tärkeää, jotta löytää haluamaansa tai toivomaansa paikkaan.

Naantalin saaristo-osat tarvitsevat tehokkaampaa liikenneopastusta täältä keskustasta ja vanhasta kaupungista, jotta turistit ja vierailijat paremmin löytäisivät myös kauniiseen saaristoomme ja sen palveluiden pariin. Kevyenliikenteen opastus on jo hoidettu hyvin.
Me allekirjoittaneet esitämme, että keskustan opasteisiin saariston suuntaan lisätään Rymättylän ja Luonnonmaan lisäksi Merimasku ja Velkua. Tiepiirin kanssa tulee neuvotella, että myös he lisäävät ajo-opasteisiinsa samanlaiset kyltit.

Valtuustoaloite Naantalin kaupunginvaltuustossa 4.2.2019

Naantalin asunto-ohjelma 2019-2022


Kaupunginhallitus oli yksimielinen siitä, että tämä Asunto-ohjelman toimenpideohjelma tulee tuoda tänne valtuustoon tiedoksi, jotta meistä jokainen varmasti tietää, miten strategiaamme asumisen osalta lähdetään toteuttamaan.

Asunto-ohjelman linjauksessa on todettu:

Asunto-ohjelman laatimisen taustalla on ollut tarve nähdä kokonaisvaltaisesti, kuinka Naantalia kehitetään tulevaisuudessa. Kaupungin tavoitteena on olla tasa-arvoinen, esteetön, viihtyisä ja monia erilaisia asumisen tarpeita palveleva asuinkaupunki, jossa arvostetaan asukkaita ja kestävää kehitystä. 

Asunto-ohjelma ottaa kantaa niihin keinoihin, joita kaupungilla on käytössään hyvän ja laadukkaan kaupunkiympäristön luomisessa nyt ja tulevaisuudessa. Asunto-ohjelman tavoitteena on tarkastella kaupungin asuntorakentamista sekä edellytyksiä ja lähtökohtia kaupungin toimenpiteille asuntotuotannon edistämisessä. 


Käytännön strategisena tavoitteena on saada aikaan 150 asukkaan vuotuinen kasvu, joka käytännössä vaatii noin 150 uutta asuntoa. Asuntojen tulee olla monipuolisia, jotta erilaiset asuntotarpeet tulee saavutettua. Suurimmat keskittymät tulevat keskustaan kerrostaloina sekä Luonnonmaalle pientalovaltaisina omakoti- ja rivitaloasuntoina.

Meillä tulee olla riittävä kaavavaranto, jotta mahdollistetaan erilaisten asuntotarpeiden täyttyminen, käytännössä viisinkertainen varanto tarpeeseen nähden, josta sitten asunnonrakentajat voivat valita tarpeisiinsa sopivat tontit. Tällä hetkellä meillä on riittävä varanto, mutta se hupenee nopeasti elleivät kaavahankkeet etene suunnitellusti. Panostus kaavoituksen resursseihin tulee siis tarpeeseen, jotta kaavat saadaan vauhdilla valmiiksi suunnitelman mukaan.

Asunto-ohjelmassa painotetaan perheasuntojen valmistumista, jotta saisimme ikärakenteemme kehityksen kääntymään kohti lapsiperheitä viime vuosien kehityksestä poiketen. Panostus koulu- ja päiväkotiverkon uudistukseen sekä asuntomessut tukevat tätä tavoitetta.

Lisäksi tarvitsemme uusia yrityksiä ja niiden tuomia työpaikkoja, jotta halukkuus Naantaliin sijoittumiselle lisääntyisi entisestään. Viime kaudella Kaupunkisuunnittelujaosto vieraili Liedossa ja Kaarinassa, jotka ovat voimakkaimmin kasvaneet viime vuosina Turun seudulla ja tämä viesti oli terävä ja selvä – työpaikat tuovat asukaskasvun ja elinvoimaisuuden. Tähän tulisi nyt kiinnittää enemmän huomiota sen lisäksi, että maineemme yritysystävällisenä kaupunkina ja seudun halutuimpana muuttokuntana on parantunut, kiitos kaupunginjohtajan ja elinkeinoasiamiehen ahkeran työn sekä poliittisen johdon sitoutumisen tähän tavoitteeseen.

Uusia työpaikkoja ja yrityksiä siis tarvitaan, jotta tavoitteemme ei jää paperille. Tämän eteen meidän kaikkien tulee ponnistella yhteistuumin.

lauantai 8. joulukuuta 2018

Varsinais-Suomen tila Joulukuussa 2018

Maakuntavaltuusto saa huomenna 10.12.2018 tiedokseen tilannekatsauksen Varsinai-Suomen tilasta tänään.


Suurimpana huomiona on työpaikkojen määrän kasvu 23000 työpaikalla kolmessa vuodessa. Yhteensä työllisiä maakunnassa on 228000, mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisen nousukauden huipussa. Työttömyysaste on laskenut maakunnassa 8.7%:iin.


Työttömyysaste Naantalissa on 7,1% ja lasku edelliseen vuoteen on puoli prosenttia.
Uusien avoimien työpaikkojen vuosisumma Naantalissa on 1498, mutta on valitettavasti laskenut vuoden takaiseen tilanmteeseen.


Varsinais-Suomessa asui syyskuussa 478 890 asukasta ja se on 1537 asukasta enemmän kuin vuosi sitten. Väestönkasvu johtuu sisäisestä ja ulkoisesta muuttovoitosta, syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Turku toimii seudun veturina ja sinne muutti vuodessa noin 2300 asukasta, joista noin 1400 oli Suomen sisällä tapahtuvaa muuttoa.


Naantalin väestökasvu, 42 asukasta, perustui pääosin muualta Suomesta muuttaviin asukkaisiin.


Diplomi-insinöörien koulutus alueella huolettaa päättäjiä.Åbo Akademin lisäksi Verkostoyliopistossa on aloittanut 150 opiskelijaa täydentämään tarvetta. Teknologiateollisuus on arvioinut tarpeen tuplaantuvan tulevaisuudessa noi 850-900 uuteen opiskelijaan.


Turun lentoaseman kehittäminen ja uudet nopeat yhteydet Eurooppaan on yksi tärkeä kehitysalue seudun teollisuuden ja kaupan kasvun kannalta.

maanantai 12. marraskuuta 2018

Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-22


 1. Yleistä

Me, naantalilaisten valitsemat valtuutetut pääsemme nyt päättämään mihin verorahat tulevina vuosina käytetään. Jaettavaa on onneksi runsaasti, mutta toiveiden tynnyrikin on suuri.

Naantalissa rakennetaan yli viidellä kymmenellä miljoonalla eurolla monenlaista uutta hyvää seuraavan neljän vuoden aikana.

Palkkaamme lisää väkeä, perustamme 11 uutta virkaa, joiden tarkoituksena on mm. saada lisää käsiä ja voimia terveyskeskukseen hoitamaan naantalilaisia sairaita ja ikäihmisiä.

Veroprosentti pysyy ennallaan 19%:ssa, kiinteistöverot samoin ennallaan.

Meillä menee siis hyvin ja Naantalista sekä naantalilaisista pidetään hyvää huolta.

 1. Investoinnit

Eniten rahaa laitetaan uusien koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Luonnonmaalle rakennetaan uusi perhetalo, eli koulu ja päiväkoti Rymättyläntien eteläpuolelle, uudelle asuntoalueelle. Velkuan koulun laajennus ja remontti sekä Karvetin koulun saneeraus ja Kalevanniemen koulun laajennus kuuluvat suunnitelmaan 2020-21. Yhteensä näihin menee 17,5 miljoonaa ja kalusteisiin lisäksi 1,5 miljoonaa ja oppimisympäristöjen parantamiseen 800 tuhatta eli yhteensä siis noin 20 miljoonaa neljän vuoden aikana. Melkoinen panostus ja melkoinen määrä veroeuroja!

Molempiin isoihin kouluihin eli Luonnonmaalle ja Kalevanniemeen tulee myös uudet liikuntatilat ja kaikkiin kouluihin viihtyisät pihat. Uutta palloiluhallia suunnitellaan Kalevanniemeen ja uusi jäähalli nousee viiden vuoden päästä. Panostamme siis melkoisesti lapsiin, nuoriin ja liikuntaan – hienoa!

Näillä ja monilla muilla investoinneilla sekä lapsista ja nuorista erinomaisesti huolehtimalla tähdätään kaiken ikäisten asukkaiden ja perheiden houkutteluun ja asukasluvun hallittuun kasvuun lähivuosina.

 

Seuraparlamentin huoli siitä, että liikuntatilat vähenevät on siis turha.
Ensi vuonna liikuntatiloihin ja alueisiin käytetään 2,5 miljoonaa vaikkei mitään suurta rakennetakaan, mutta pientä parannusta tehdään monessa paikassa.

Suurimpana parannuksena Jäähallin yhdyskäytävä, joka parantaa jäähallien ympäristön turvallisuutta, kun jäänhoitokoneen ei enää tarvitse ajella ympäri hallialuetta. Samalla saadaan kaksi nykyaikaista uutta pukuhuonetta hallien väliin.

Uudistettu, laajennettu ja nykyaikaistettu kirjasto keskustassa avaa ovensa 10.10 Aleksis Kiven päivänä.

Luonnonmaalla valmistellaan aluetta vuoden 2022 asuntomessuja varten, ensin ruopataan Matalahti ja sitten rakennetaan kadut. Projektipäälliköksi valittiin jo naantalilainen Timo Tirri. Onnea matkaan Timo ja vasta valittu asuntomessutoimikunta, johon jokainen valtuustoryhmä sai parlamentaarisen edustajansa. Ensi vuonna asuntomessujen valmisteluun rahaa käytetään 2,2 miljoonaa ja yhteensä alueen kunnallistekniikkaan ja ympäristön rakentamiseen menee lähes 7 miljoonaa. Ruoppaukset on nyt nopeasti saatava liikkeelle, jottei aikataulu kiristy kohtuuttomasti.

Bunkkeri purettiin ja keskustaan nousee uusia koteja naantalilaisille perheille. Keskustan kunnallistekniikkaan menee yhteensä 4 miljoonaa tulevina vuosina ja valitettavasti näyttää siltä, että keskustan alue pysyy keskeneräisenä useita vuosia, koska halukkaita rakentajia ei näytä löytyvän nopeammassa aikataulussa. Vanhan S-marketin nykyisin omistava Skanskakaan ei näytä rakentamisesta innostuvan vaan vanhat rakennukset jatkavat rapistumistaan – harmi. Olisi tarpeellista saada uusi keskusta nopeasti rakennettua, jotta keskeneräisestä rakentamisesta aiheutuva sekamelska saataisiin minimoitua.

Vanhankaupungin ranta saa uutta eloa valaistuksesta, äänimaailmasta ja esiintymislavasta. Tähän käytämme tässä vaiheessa 550 tuhatta ja katsomme sen jälkeen, tarvitaanko lisää parannuksia rannan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Matkailukautta pitää saada pidemmäksi ja myös naantalilaisia palveluja käyttämään muunakin kuin kesäaikana.

Tätäkin muutosta suunniteltaessa on kuultu laajasti naantalilaisia. Asukkaat ovat saaneet äänensä kuuluviin monessa muussakin tilaisuudessa tänä vuonna. Avoin keskustelu ja mielipiteiden kuuleminen on tärkeä osa tämän päivän päätöksentekoa.

Kalevanlahden rantoja ja meille kaikille ulkoileville tärkeää rantareittiä ehostetaan 450 tuhannella.

Röölän, Rymättylän, Merimaskun- ja Teersalon ranta-alueiden viihtyisyyttä parannetaan 370 tuhannella. Saaristoalueidemme vetovoimaisuudesta ja perinteistä on pidettävä huolta ja varmistettava, että saaristossakin on hyviä harraste- ja kokoontumispaikkoja eri yhdistysten ja harrasteryhmien käyttöön. Tapahtumien järjestämiseen on oltava sopivat alueet tai tilat.

Alikulkutunneleita saneerataan turvallisemmiksi kuudella sadalla tuhannella, tällä rahalla neljä alikulkua saadaan kuntoon eli Karvetti, Nuhjala, Opintie ja Ruona. Nuhjalantien risteysalue rakennetaan uudelleen ja siihen tulisi sekä omasta että asukkaiden mielestä rakentaa liikenneympyrä.

Ruonan yhdystietä valmistellaan market-alueen laajennukseen. Tavoitteena on saada kaupallisia palveluita lisää alueelle ja monipuolistaa kauppa- ja palvelutarjontaa, jotta naantalilaisten rahat jäisivät kotikaupunkiin.

Naviren meriteollisuusalue Luonnonmaalla on tärkein teollinen ympäristö, jota muokataan käyttökelpoiseksi tonttimaaksi. On tärkeää, että Naantalilla on valmista tonttimaata tarjottavaksi Meriklusterin tarpeisiin.

Melkoinen määrä hankkeita ja suuri työmäärä ympäristöviraston väelle, toivotaan, että kaikki saadaan kunnialla maaliin.

 

 1. Käyttötalous

Palkkaamme uutta väkeä ja parannamme palveluita. Perustamme yhteensä 11 uutta virkaa. On siis olemassa selkeästi patoutunut paine palvelujen parantamiseksi mm. terveyskeskuksessa, joka saa Geriatrin vanhusten parempaan palveluun esimerkiksi varmistamaan, että lääkitykset ovat kohdallaan ja optimaaliset. Toivottavasti löydämme tähän tärkeään tehtävään pätevän ja osaavan henkilön. Lisäksi terveyskeskukseen saadaan asiakasohjaaja, joka neuvoo palvelujen saatavuudessa erilaisiin tarpeisiin sekä terveyden-/sairaanhoitajan.

Keskushallintoon perustetaan viestintäassistentin virka kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää tehostamaan. Tehtävänkuva tarkentuu myöhemmin ja toivottavasti viestinnän työnjako ja tavoite selkeytyy samalla.

Yhdessä kasvatetun markkinointimäärärahan kanssa saamme varmasti positiivista säpinää aikaiseksi.

Varhaiskasvatus eli päivähoito saa yhden uuden aluepäivähoidon päällikön. Koulut saavat uuden erityisopettajan. Naantali Opiston suunnitteluopettajan palkkaamista kaupunginhallitus lykkäsi vuodella.

Keskusvarasto siirtyy takaisin Ympäristöviraston alaisuuteen, mutta controlleri jatkaa sen kehittämistä ja kustannustehokkuuden parantamista edelleen.

Matalan kynnyksen nuorisotoiminta jatkuu sivistystoimen alaisuudessa ja on osa tärkeää syrjäytymisen ehkäisytyötä nuorisotoimessa.

Naantalilisä säilyy ennallaan ja subjektiivinen päivähoito-oikeus palautuu kesän jälkeen, kun toiminta saadaan kunnolla uudelleen organisoitua. Kerho- ja avoin päivähoitotoiminta säilyy ennallaan, laajana ja kattavana sekä tukee pienten lasten kotona hoitamista perheen oman tahdon mukaisesti kuitenkin niin, että sosiaaliset kontaktit ja yhteistoiminta säilyy.

Ympäristöohjelman laatimista varten palkataan puoleksi vuodeksi apua ympäristöpäällikölle.

Palvelut säilyvät laajoina ja korkeatasoisina sekä jopa parantuvat entisestään. Pärjäämme vertailussa varmasti seutukunnallisesti ja valtakunnallisestikin.

 

 1. Talouden kokonaiskuva

Meidän valtuutettujen tulee ymmärtää kunnan talousasioita ja pystyä niitä ohjaamaan strategiamme, tavoitteidemme ja muuttuvien tarpeiden mukaan.

Kaupungin velka lisääntyy suunnitelmakaudella 8,5 miljoonaa, mutta pysyy edelleen kohtuullisena.

Ongelmaksi muodostuu suurten investointien aiheuttama poistojen kasvu yli vuosikatteen eli tulos jatkovuosina muodostuu negatiiviseksi ja aiheuttaa siten kasvavan velanoton. Siksi onkin tärkeää, että pyrimme pitämään käyttötalouden menojen kasvun hillittynä.  Ellemme siihen pysty odottaa meitä veronkorotus suunnitelmakauden lopulla. Sen haluamme kuitenkin rakentavalla tavalla välttää.

Tämä sama ilmiö ja suuret investoinnit aiheuttivat myös sen, että kaupunginjohtajan kesäkuussa esittämä talousraami ja sen sisältämä 0,25% -yksikön veronalennus ei nyt valitettavasti ensi vuoden osalta toteudu.

 

Verotuloennusteeseen tuli syksyn aikana joitakin heikennyksiä, jotka eivät tue nyt veroprosentin laskua. Talouden huippu näyttää nyt olevan käsillä ja tulevien vuosien kasvu näyttää jo hieman rauhallisemmalta. Verotuloihin liittyy aina omat riskinsä, muutokset tapahtuvat nopeasti ja niihin on vaikea ketterästi vastata.

Tärkeää ja terveellistä on kuitenkin katsoa talouttamme pidemmällä aikavälillä varovaisuutta noudattaen ja pysyä strategiamme mukaisesti alueen edullisimpana verottajana niin tulo- kuin kiinteistöveroissakin. Tärkeää on myös keskittyä oleellisiin kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin hallittuun kasvuun liittyviin asioihin ja tekoihin.

 

Tästä on hyvä jatkaa työtä Naantalin ja naantalilaisten hyväksi
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 12.11.2018 valtuuston kokouksessa

lauantai 3. marraskuuta 2018

Koulut, liikuntatilat ja asuntomessut


Naantalissa rakennetaan yli viidellä kymmenellä miljoonalla eurolla monenlaista uutta hyvää seuraavan neljän vuoden aikana. Naantalilaisten valitsemat valtuutetut pääsevät päättämään piakkoin tulevasta talousarviosta ja siitä mihin verorahat kohdistetaan.

Tarkoituksena on palkata lisää ihmisiä terveyskeskukseen hoitamaan naantalilaisia sairaita ja vanhuksia.

Eniten rahaa laitetaan uusien koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Luonnonmaalle rakennetaan uusi perhetalo, eli koulu ja päiväkoti Rymättyläntien eteläpuolelle, uudelle asuntoalueelle. Velkuan koulun laajennus ja remontti sekä Kalevanniemen koulun laajennus kuuluvat suunnitelmaan.

Molempiin isoihin kouluihin tulee uudet liikuntatilat ja kaikkiin kouluihin viihtyisät pihat.

Luonnonmaalla valmistellaan aluetta vuoden 2022 asuntomessuja varten, ensin ruopataan Matalahti ja sitten rakennetaan kadut. Projektipäälliköksi valittiin naantalilainen Timo Tirri.

Bunkkeri purettiin ja keskustaan nousee uusia koteja naantalilaisille perheille. Vanhankaupungin ranta saa uutta eloa valaistuksesta, äänimaailmasta ja esiintymislavasta. Tätäkin muutosta suunniteltaessa on kuultu naantalilaisia. Asukkaat ovat saaneet äänensä kuuluviin monessa muussakin tilaisuudessa tänä vuonna.

Kaikki se hyvä, mihin rahat käytetään maksaa, ja siksi veroprosenttia ei valitettavasti voida ensi vuonna laskea. Lisäksi kaupungin velkamäärä hieman kasvaa, mutta pysyy alle valtakunnan keskiarvon.

Naantalista ja naantalilaisista pidetään hyvää huolta.

maanantai 11. kesäkuuta 2018

Perusteluni asuntomessukannalle valtuustossa 26.2.2018


 

 1. Ryhmämme varapuheenjohtaja Tero Tavio  toimii tässä kohdassa ryhmämme puheenjohtajana ja piti jo ansiokkaan ryhmäpuheen, koska minä olen päätösehdotuksen kanssa eri mieltä ja kuulun ryhmän vähemmistöön tässä asiassa
 2. Olen toiminut suurimman valtuustoryhmän eli Kokoomuksen ryhmän puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuoden 2005 alusta ja tämä on ensimmäinen kerta, kun olen ryhmän enemmistön kanssa eri mieltä – poikkeustapaus siis tässä mielessä
 3. Minulle Asuntomessut on yksi asia, yksi investointi muiden joukossa – ei elämää suurempi asia, eikä kaupungin peruspalvelu
 4. Olen ollut alussa asuntomessujen kannalla, koska näen niiden kasvattavan vetovoimaa ja aktiivisuutta alueella, mutta olen muuttanut mieleni useasta syystä, joista haluan tuoda esille muutaman tässä puheessa

 5. Perustelut
  - Maltti on valttia, kuten Tasavallan presidentti Sauli Niinistökin totesi valtiopäivien avauksessa. Hyvinä aikoina on maksettava pois velkoja eikä ole syytä talouskasvun huumassa ja hurmiossa lähteä uhkarohkeisiin tai kustannusrakennetta nostaviin investointeihin tai palveluiden lisäämiseen – vaikka ainahan on toki erilaisia hyviä tarpeita olemassa

  Kahtena viime vuonna olemme talouskasvussa pystyneet tekemään ylijäämäisen tuloksen, emmekä ole investoineet poistoja enemmän, jolloin olemme pystyneet vähentämään velkaa sekä saaneet vuoden 2009 yhdistymisen jälkeisen 47 miljoonan velan pienenemään mm. Satama OY:lle siirtyneiden, satamaan kohdistuneiden lainojen jälkeen kohtuulliseen 22 miljoonaan.

  Velkamäärän alentaminen ja päätökset on tehty pääosin yhteistyössä eri valtuustoryhmien kesken rakentavasti ja keskustellen. Osin veronkorotusten ansiosta, osin yleisen taloudellisen nousun ansiosta, osin satunnaisten tulojen ja verojen ansiosta sekä pitämällä kulurakenteemme kurissa ja parantamalla kustannustehokkuutta mm. palvelustrategian avulla
  - Tehtyjen asuntomessujen kustannusarvioiden kasvaminen tuplaksi alkuperäisistä arvioista on mielestäni suurin syy mielipiteeni muutokseen. Nettokustannus 5 miljoonaa Naantalin kaupungin ja naantalilaisten veronmaksajien maksettavaksi on liian suuri kustannus kannettavaksi ja riski Naantalin hyvinvoinnille sekä palveluille ja tulevalle velanmaksukyvylle ilman veronkorotuksia
  - Kaupunginjohtaja Mutasen teettämä laskelma 9 miljoonan euron pysyvästä rahoitusvajeesta eli velanotosta on melkoinen satsaus pieneltä Naantalilta. Meidän olisi varmaan pitänyt jo aiemmin herätä tähän ja miettiä vaihtoehtoja tai laajempaa rahoituspohjaa eli muidenkin kuntien tai yritysten mukaanottoa, kuten nyt muualla vastaavissa hankkeissa tunnutaan tekevän riskien ja kustannusten jakamiseksi
  - Lisäksi kaikki riski messujen onnistumisesta tai lisäkustannuksista jää yksin kaupungille, riskilista on edelleen pitkä, kuten päätösaineistosta selviää
  - Samaan aikaan toteutuva Maakunta- ja Sote -uudistus pienentävät verotulomme kolmannekseen ja mahdollisuutemme lyhentää velkoja jatkossa vaikeutuvat, koska mahdolliset lisätulot hyvistä veronmaksajista virtaavat pääosin Maakunnan kirstuun
  - Meillä on tulossa suuret investoinnit hyvien peruspalveluidemme ylläpitämiseksi ja modernisoimiseksi, joita ei ole vielä taloussuunnitelmissamme huomioitu, kuten esim. kouluissa ja päiväkodeissa, joista huolehtiminen on tietysti etusijalla ja tärkeä tekijä Naantalin vetovoimalle ja imagolle.
  Vetovoimatekijä on myös seudun edullisin veroprosentti.


 6. Hyödyt Asuntomessuista ja niihin kohdistetuista keskusteluista
  - Kaupunginjohtaja Mutasen vaihtoehtotarkastelu toi onneksi esille tarpeen rakentaa Luonnonmaan uuden koulun ja päiväkodin eli lähipalvelut on saatava kuntoon jo ennen messuja tai viimeistään yhtä aikaa niiden kanssa. Sama asia on tullut selville myös Kouluverkkoselvityksen yhteydessä sekä aikaansaamassamme keskustelussa asian tiimoilta – hyvä näin, olemme näemmä kaikki asiasta samaa mieltä- hyvä, että avoin keskustelu tuotti yhteisen näkemyksen Luonnonmaan kouluasiassa ja palvelujen priorisoinnissa
  - Lisäksi tulemme tarvitsemaan lisää hyviä ja edullisia pientalotontteja Kukolanvainion alueen tullessa nopeasti täyteen Turun seudun vetovoiman täyttäminä. Uuden Luonnonmaan koulun viereinen alue sopii tähän hyvin ja toimii suunnitelmiemme mukaan nauhamaisena rakentamisena Rymättyläntien läheisyydessä, johon on helppo järjestää joukkoliikenne ja kunnallistekniikka ja joka tukeutuu jo rakennettuihin asuinalueisiin
  - Muut hyödyt messuista kohdistuvat pääosin Turun alueen yrityksille, toki muutamat naantalilaisetkin yritykset onneksi pääsevät hyötymään lisääntyvästä aktiviteetista ennen messuja, messujen aikana ja ehkä vielä jonkin aikaa jälkeenpäinkin. Suurin hyötyjä messuista ovat siis Turun alueen yritykset ja siksi mielestäni heidän tulisi kantaa osa kustannuksista ja riskeistä

  Näillä perusteilla kannatan tehtyä muutosehdotusta ja olen iloinen siitä, että ryhmämme sallii perustellun erimielisyyden asiassa, jopa puheenjohtajalle

Mikkö Rönnholmin läksiäispuhe 11.6.2018 kaupungintalolla


Kiitos ja kumarrus sinulle Mikko, joka olet jaksanut puurtaa puoli vuosisataa niin täällä Naantalissa, maakunnassa, Eduskunnassa ja EU-parlamentissa ja niin monessa muussakin instanssissa meidän kaikkien naantalilaisten puolesta.

Hiukan perspektiiviä Mikon tarinaan myös teille, kasarivuosikymmenen nuorille, jotta ymmärtäisitte, mitä todellinen sitoutuminen politiikkaan, erityisesti kunnallispolitiikkaan, tarkoittaa.

Mikko, niihin aikoihin kun synnyit, alettiin suomalaisille äideille antaa äitiyspakkauksia. Kun hiukan kasvoit, taisit pikkupoikana kuunnella korva radiossa elämänohjeita Markus-sedältä, kuten niin monet ikätoverisikin.

Kuningatar Elisabeth kruunattiin sinä vuonna, kun menit kouluun. Joillakin on siis vielä pidempi valtakausi kuin sinulla! Samoihin aikoihin Suomi maksoi viimeiset sotakorvaukset Neuvostoliitolle.

 

1960-luvulla televisiokuva oli mustavalkoinen. Arja-täti, Rin-tin-tin ja Lassie olivat naantalilaisten lasten suosikkeja. Neuvostoliiton panssarivaunut vyöryivät Prahaan ja ihminen käveli kuun pinnalla.

Tuolla vuosikymmenellä, vuoden 1968 vaaleissa, Mikko, sinut valittiin valtuustoon. Samoihin aikoihin itse aloitin Lietsalan koulun toisella luokalla. Ensimmäisellä valtuustokaudella toimit mm. liikenne ltk:ssa, kiinteistö- ja rakennus ltk:ssa ja seudullisen kaukolämpötoiminnan selvitystyöryhmässä.


Täällä nykyvaltuustossa on monia, jotka eivät olleet vielä päivän valoa nähneet, kun sinä jo puolustit oikeuksiamme ja kehitit silloin jo 70 -luvulla vielä niin pientä Naantalia. Silloin syntyi peruskoulu ja koulutuksesta tuli kaikille ilmainen. Kunnalliset terveyskeskukset perustettiin 1972 ja Naantalin katukuvassa näkyi minihameita, lappuhaalareita, ja värikkäitä intialaismekkoja. Suosikkiväri oli ruskea. Myydyin lp-levy (tiedättekö mikä se on?) oli Hurriganesin Roadrunner.

 

1970-luku oli poliittisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen kultainen vuosikymmen. Tavoitteena oli ”lasten yhteiskunnallisen tietoisuuden kohottaminen”. Kaikessa tässä sinä olit mukana. Mahtaako nykynuorilta vielä joskus löytyä potkua vastaavaan uraan?


Nuorimmat meistä ovat syntyneet -80 -luvulla, jolloin sinä teit jo täyttä höyryä valtakunnan politiikkaa Eduskunnassa. Kansanedustajan tehtävää hoidit kymmenen vuotta. Sait katsella läheltä, kun kasarivuosikymmenenä eduskunnan käytävillä kannettiin viiden kilon Mobiraa. Kotona harmiteltiin, kun VHS-kasetin nauha meni solmuun. Kunnallispoliitikoillakin oli suuret tukat ja olkatoppaukset.

 

EU parlamentissa toimit Suomen ensimmäiset jäsenvuodet -90 -luvun alussa. Lisäksi olet toiminut monissa muissa valtakunnallisissa ja seudullisissa luottamustehtävissä.

Valtuuston puheenjohtajana toimit ensikertaa 1993-94 ja nyt sitten vuodesta 2005 tähän päivään asti, yhteensä siis viisitoista vuotta.

Pienimpiä saavutuksia ei myöskään ole ensi vuonna 40 -vuotta täyttävä Naantalin Musiikkijuhlien veturina toimiminen, kansainvälisestikin tunnustetut juhlat tuovat meidät naantalilaiset ja kauniin kaupunkimme kulttuuri-ihmisten tietoisuuteen ja tuovat oman panoksensa vuotuiseen matkailupanostukseemme ja vetovoimamme kasvattamiseen sekä seudulliseen tarjontaan.

Pieni ei ole ollut roolisi myöskään seudullisen energiayhteistyön edistäjänä, kaukolämmön puolestapuhujana ja TSE Oy:n aikaansaajana ja toiminnan laajentajana.
Näillä toimilla on parannettu seudun ilmastoa hiilidioksidi- ja pienhiukkaskuormaa huomattavasti vähentäen ja samalla energiaa tehokkaasti ja kustannustehokkaasti tuottaen.

Satama on ollut myös yksi lempilapsistasi ja Sataman toiminnan monipuolistaminen, lauttaliikenne ja kehittäminen lähellä sydäntäsi. Samoin olet intohimolla puolustanut Sataman liikenneyhteyksiä ja niiden toimivuuden varmistamista.

Ansio- ja kunniamerkkejä olet urallasi kantanut kotiin erilaisista tilaisuuksista ja niitä löytynee usean kaapin täytteeksi tai kaapinpäällisen koristeeksi runsain mitoin.
Viimeisimpiä niistä ovat:
- Suomen Kuntaliiton kultainen kunniamerkki 40 v palveluksesta, v. 2010
- Tasavallan presidentin myöntämä ansiomerkki SL K,   v. 2013
- Naantalin kaupungin 50 v. kultainen mitali,  v. 2018


Vielä kerran onnittelut ja kiitokset työstäsi ja arvostamme sitä, että ymmärrät myös luopua paikastasi nuorempien, innokkaiden ja uutta energiaa puhkuvien valtuutettujen hyväksi.