tiistai 4. marraskuuta 2014

Terveyskeskuksen iltavastaanotto säilytetään ja jäähalliin selvitetään aukioloajan pidentämistä

Kaupunginhallitus oli tänään yksimielinen ensi vuoden talousarvioehdotuksesta.


Uusi kaupunginjohtaja Jouni Mutanen antoi tänään ennen päätöksentekoa useita lisäselvityksiä ja perusteluja talousarvioehdotukselleen. Lopuksi niistä päästiin kaikkia päätöksentekijöitä tyydyttävään lopputulokseen ja ensi vuoden tilikauden tulos jäi vielä positiiviseksi pienten tarkennusten jälkeenkin.


Suurinta huolta kaupunginhallitus koki työllisyyden hoidosta ja terveyskeskuksen päivystyksen siirrosta TYKS:iin. Lopulta niistä tehtiin selvityspyyntö, jonka avulla pyritään turvaamaan työajan ulkopuolinen vastaanotto joinakin arkipäivinä myös ensi vuonna Naantalissa vaikka itse ilta- ja viikonloppupäivystys siirtyykin kauemmas. Työllisyysmäärärahoja lisättiin työllistämisen ja yritystukiin, joilla toivotaan yritysten osallistuvan pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien työllistämiseen.


Matkailumarkkinointiin lisättiin rahaa ja sillä toivotaan ylläpidettävän Naantalin hyvää matkailuimagoa ja edesautettavan nuorten työllistymistä kesäaikana.


Ensi vuonna lisätään yksi koulupsykologin virka, jolla pyritään ennaltaehkäisemään nuorten pahoinvointia ja ongelmia.


Investointipuolella suurimmat menoerät kohdistuvat kunnallistekniikan ja teiden rakentamiseen Luonnonmaalla ja Soinistentiellä, jossa tielinjaus uusitaan ja parannetaan liikenneturvallisuutta.


Kaupunginhallitus pyysi selvittämään mm. jäähallin aukioloajan pidentämistä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti