keskiviikko 17. joulukuuta 2014

Palvelustrategia etenee Naantalissa

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 09.09.2013 palvelustrategian vuosille 2014-2016. Palvelustrategiaan on kirjattu kaupungin eri tehtäväalueille kehittämiskohteita ja strategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeita. Ateria- ja siivouspalveluita koskevassa painopistehankkeessa tulee laatia selvitys ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamisesta.

Kaupunginhallitus 17.12.2014 merkitsee tiedoksi laaditut ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitykset ja päättää, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että
 
  • sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistamisesta saaristoalueen osalta valmistellaan kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa annetaan mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Mikäli kaupunki päättää kilpailuttaa nämä palvelut, kaupungin oman palvelutuotannon kustannuksista laaditaan vertailulaskelmat, jotka ovat käytettävissä tarjousasiakirjoja käsiteltäessä.
 
  • ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valitaan lisäksi sellainen yksittäinen mahdollinen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutettavalle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan myös tarjouspyyntöasiakirjat vuoden 2015 aikana sekä vertailulaskelma kaupungin oman palvelutuotannon kustannuksista.
 
  • valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä Manner-Naantalin alueella laaditaan sekä ns. vahvan keskittämisen (1 - 2 keskuskeittiötä) että maltillisen keskittämisen (3 - 4 valmistuskeittiötä) vaihtoehdoista hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana.
 
  • vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2016 - 2019 asetetaan kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tehostamistavoitteet.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti