maanantai 10. kesäkuuta 2013

Tilinpäätös 2012.

Vanha sanonta:
”Tikulla silmään sitä joka vanhoja muistelee”, valitettavasti näin ei ole vaan meidän on analysoitava ja tiedettävä saimmeko sitä mitä aikanaan päätimme  vai aivan jotain muuta?
Mielestämme saimme sitä mitä tilasimme: palvelut ovat edelleen kattavat ja hyvätasoiset, kuntalaiset ovat pääosin tyytyväisiä palveluihin!
Mutta ovatko ne joltain osin liian kattavat tai liian korkeatasoiset vai tuotetaanko ne tehottomasti? Onko meillä jatkossa varaa  näin hyvään palveluun  tai tehottomuuteen? Osaammeko vastata muuttuneisiin palvelutarpeisiin lapsimäärän pienentyessä ja vanhusmäärän kasvaessa?
Näihin kysymyksiin on haettu vastausta valmistelussa olevassa palvelustrategiassa ja muissa KH pyytämissä selvityksissä mm. koulujen tilantarveselvityksessä.

Tulopuoli petti 2012!
Verotulot arvioitiin jo budjetoidessa väärin ja liian korkeaksi. Vajaus oli 2,5 Me! Myös maanmyynti- ja kaavoitustulot  budjetoitiin 1,2 Me yläkanttiin! Maailmanlaajuinen taantuma ja sen aikaansaama verotulojen ja työpaikkojen vähentyminen vaikutti meidän tuloihimme enemmän kuin osasimme ennustaa!
Sama näkyy sataman tulojen pienenemisenä 1,4 Me edelliseen vuoteen.

Kulupuoli on paremmin hallussa, mutta kustannustennousu on liian korkeaa usealla sektorilla.
Kokonaisuudessaan 6,3 miljoonan alijäämä on karua kerrottavaa ja meidän jokaisen tulee siitä oppia läksymme – näin emme voi jatkaa!

Henkilöstötilinpäätös 2012.

Mikä on Henkilöstön todellinen hyvinvointi?
Kunta 10 –tutkimuksessa pärjäämme hyvin , mutta sairaspoissaolot ovat tuplat yksityiseen verrattuna!
Tuhlaamme  3 miljoonaa  sairauspoissaoloihin!
Suurin vääristymä on ateria- ja siivoustoimessa, jossa yksinään lisäkulut ovat  800 000 e. Trendi on ollut parempaan suuntaan, mutta kyllä tälle vääristymälle on edelleen tehtävä jotain!
Huonosta johtamisesta ja esimiestyöstä kertoo se, ettei kehityskeskusteluja ole pidetty suunnitelmien mukaan.
Kehityskeskustelujen hyödyntäminen tavoitteiden asetannassa, seurannassa ja henkilöstön uudelleen sijoittumisessa joustavasti ja tarpeiden mukaan. Tällä varmasti vaikutettaisiin myös työn tuottavuuden kehittymiseen positiivisesti kaupungin kannalta
Kehityskeskustelut ovat myös tärkeä työkalu eläköitymisten hallittuun hoitamiseen ja tietoisuuteen siitä milloin ihminen on jäämässä eläkkeelle tai mikä on hänen motivaationsa jatkaa pidempään työelämässä. Tulevina vuosina 2013-2015 meillä on eläköitymässä 167 henkilöä ja tämä vaatii erityistä huolellisuutta henkilöstösuunnitteluun.
Henkilöstöhallinnon raportointijärjestelmä kaipaa modernisointia, jotta pysymme ajan tasalla.
Suora lainaus hallintojohtaja Riitta Luotion  puheenvuorosta henkilöstötilinpäätöksessä:
”Uusia keinoja tuottavuuden parantamiseen pitäisi löytyä henkilöstön motivaatiosta, työn mielekkyydestä ja sen imusta sekä motivaatiota tukevasta johtamisesta.
Työpaikoilla ja –pisteissä pitäisi miettiä, miten tuodaan työn myönteiset puolet esiin ja samalla työntekijät suuntaamaan taitonsa ja osaamisensa kaupungin tavoitteiden mukaisesti.”

Miten tästä eteenpäin?
KH Palvelustrategiaseminaari 11.6, valmistuminen syksyllä 2013 yhdessä tavoiteorganisaatiomallin kanssa. Erityisesti pohdittava mitä tehdään itse ja mitä teetetään ulkopuolisilla. Miten hallintoa voidaan keventää suorittavia käsiä vähentämättä. Tehtävänkuvaukset kaipaavat selkeästi nykyaikaistamista ja päivitystä, vanhat -80 –luvun jäänteet on uudistettava!
TA 2014 raami 17.6 KH ja siinä tullaan linjaamaan tulevan vuoden ja tulevien vuosien tavoitteet talouden tasapainotukselle. Toivottavasti tämän vuoden hyvä kehitys jatkuu ja kulut pystytään pitämään kurissa ilman radikaaleja toimenpiteitä, se on varmasti meidän kaikkien etu.

Strategia 2014-2016 valmisteilla ja hyväksyttävä ennen 2014 TA.
Väestönkasvun hitaus viime vuosina huolestuttaaa meitä monia. Kaavoituksen hitaus ja elinkeinopolitiikan heikkous paistavat läpi ja niihin on jatkossa saatava ryhtiä. Tarvitsemme tervettä väestönkasvua kaupungin talouden, elinvoimaisuuden ja huoltosuhteen parantamiseksi.

Controllerin työnkuvan tarkentaminen palvelemaan tarpeitamme luotettavastsa seurannasta ja toimintojen kehittämisestä..

Kokoomuksen valtuustoryhmä ei hyväksy veronkorotusta tai lisälainan ottoa vaan talous on saatava tasapainoon kulu- ja tulopuolen hallinnalla, suuria tulopuolen lisäyksiäkään emme usko tulevan, mielummin päinvastoin sillä sataman tulot eivät tule nousemaan, maanmyynti- ja kaavoitustulot ovat maksimissaan eikä kuntalaisilta tai yrityksiltä voi liian suuria maksuja ja taksojakaan vaatia vaan ne on pidettävä kohtuullisina, mutta toki indeksikehitystä seuraten ja todelliset kulut peittäen.
Tarvitsemme jatkossa entistä selkeämmät tavoitteet , mittarit ja vertailutiedot muista kaupungeista, jotta pystymme parantamaan prosessin selkeyttä ja tulosten arviointia.

Tarvitsemme parenpaa ja nopeampaa, tilannemuutoksiin reakoivaa johtajuutta. Ja tarvitsemme pitävämmät , yksityiskohtaisemmat raamit TA valmisteluun, jotta prosessi saadaan oikeen malliin ja kustannustennousu kuriin.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 10.6.2013 Valtuustossa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti