maanantai 16. marraskuuta 2015

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro talousarviokokouksessa


Taloustilanne Suomessa jatkuu haastavana. Jollain konstilla olisi saatava aikaan hyppäys niin uusien teknologioiden kehittämisessä kuin kustannuksissakin. Teknologiassa ylös- ja kustannuksissa alaspäin. Maan hallitus tätä tavoittelee, mutta kriisi ei ilmeisesti ole vielä riittävän syvä, kun työntekijäjärjestöt eivät tätä todellisuutta tunnu millään ymmärtävän vaan kynsin hampain pitävät kiinni saavutetuista eduista vaikka rotkon pohjalle asti. Harmi, moni tavallinen ihminen ongelman ymmärtää, mutta on järjestöjen vallan armoilla. Teollisuuden työpaikkojen ja verotulojen siirtymistä halpamaihin ei tällä estetä vaan virta jatkuu – ja mahdollisesti vielä kiihtyy. Samalla kestävyysvaje eli julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta vain kasvaa ja huoltosuhde eli vanhusväestön osuus työssäkäyviin veronmaksajiin Suomessa vain huononee.

Tarvitsemme innovaatioita ja investointeja kotimaahan, jotta pääsemme tästä kurjimuksesta eteenpäin ja saamme viennin vetämään. Onneksi Meyerin Turun telakalla tilanne näyttää erittäin hyvältä ja tilauskanta ulottuu ensi vuosikymmenelle, meillä Naantalissa rakennetaan uutta monipolttolaitosta, Sandvikin tehtaan toiminnot Turussa jatkuvat ja lääketeollisuudella menee hyvin. Nämä kaikki parantavat omalta osaltaan alueen työllisyystilannetta ja luovat toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Naantalissakin palataan taas normaaliin aikaan, viime vuoden suuri kertaluontoinen ylijäämä on syöty muutaman miljoonan varauksia lukuun ottamatta, jotka meille jäivät Sataman yhtiöittämisestä. Varaukset eivät meitä kuitenkaan kauan lämmitä. Soteratkaisu, valtionosuusuudistus ja Nesteen satamatulojen epävarmuus saattavat syödä ylijäämän jo lähivuosina ja velkaannumme kymmenellä miljoonalla seuraavina taloussuunnitelma vuosina, kuten rahoitusosasta käy ilmi. Toisaalta on varmaan viisasta odottaa päätöksiä näistä avoinna olevista asioista ennen kuin itse niihin reakoimme.

Myös Saaristoasiainneuvottelukunnan päätös siitä, että Naantali laskettaisiin saaristo-osakunnaksi mahdollistaa positiivisen odotuksen avustusten osalta, toivotaan parasta ja lobataan edustajiamme eduskunnassa toimimaan Naantalin hyväksi.

 

Edellisen kahden vuoden ”Kallun grillistä” oli apua kulujen karsimisessa. Tästä pitää myös nykyisen kaupunginjohtajamme ottaa oppia ja karsia ylimääräiset pois, ja tällä ylimääräisellä tarkoitan lähinnä ylimääräisiä kuluja. Henkilöstömenojen karsinta ilman Palvelustrategiaan liittyvien tavoitteiden toteutusta on vaikeaa, palvelustrategiassa esitetyt toimenpiteet onkin saatettava päätökseen nopeasti. Tarvitsemme tuon arvioidun puolenmiljoonan - miljoonan karsinnan kuluihimme. Muuten on vaikea pitää kustannuksen samalla tasolla koko suunnitelmakauden, koska esim. seuraavana vuonna aloittaa Palvelutalossa uusi yksikkö, joka lisää työntekijöiden määrää 24:llä ja samalla tietysti lisää myös kuluja.

Naantalilisä jatkuu ja tukee lapsiperheiden mahdollisuutta sekä  valinnanvapautta hoitaa itse pieniä lapsiaan kotona ja samalla vapauttaa kalliita laitoshoitopaikkoja.

Talousarvioehdotuksessa ja suunnitelmassa näkyy jälleen tuo valitettava trendi siitä, että ensi vuodelle annetaan runsaasti investointirahaa, mutta jatkossa investointimäärärahojen tarpeen oletetaan pienenevän. Toivottavasti tämä pitää paikkansa, koska muuten ajaudumme entistäkin suurempaan ahdinkoon ja veronkorotukset tulevat olemaan välttämättömiä eivätkä edes aivan mitättömiä.

Me Kokoomuksessa pyrimme mieluummin pitämään kulut kurissa ja uudistamaan ennakkoluulottomasti toimintamallejamme ilman, että palvelutasosta merkittävästi tingitään sekä samalla haluamme pitää veroprosentin ja kiinteistöverot kilpailukykyisellä nykytasollaan.

Vuoden 2016 investoinnit ovat korkealla yli kymmenen miljoonan tasolla ja antavat apua moneen tarpeeseen niin koulu-, päiväkoti-, vanhustenhuolto-, kuin kunnallisteknisellä puolella.

Kalevanniemen koulun peruskorjaus alkaa ja mahdollistaa niin omien kuin Rasekon toimintojen jatkumisen ja kehittämisen tiloissa. Karvetin päiväkotia uusitaan ja laajennetaan nykyaikaiseksi. Kummelin saneeraus jatkuu ja varmistaa asianmukaiset tilat saariston vanhuksille lähellä omaisiaan.  Kukolanvainioon Haijastentien varteen saadaan 40 uutta, erinomaista tonttia, joilla varmistetaan monipuolinen tonttitarjonta ja turvataan myös se, että Naantalissa on jatkossakin hyviä veronmaksajia, jotta kunnallisveroprosentti voidaan pitää yhtenä maan alhaisimmista. Tästä me kaikki veronmaksajat hyödymme. Jatkossa meidän tulee myös entistä tarkemmin miettiä tonttien hinnoittelupolitiikkaa, jotta saamme parhaista tonteista asianmukaisen hinnan ja jotteivat hieman tavanomaisemmat tontit jää käsiimme.

Kylpylän risteyksen liikenneympyrä tulee parantamaan yhteyksiä Meri- Naantaliin ja kouluihin sekä parantamaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Luonnonmaan kevyenliikenteen väylää jatketaan Porhonkalliolle asti ja seuraavana vuonna valaistaan Rymättyläntie yhtä pitkälle. Tämä parantaa niin saaristossa asuvien naantalilaisten kuin matkailijoidenkin turvallisuutta saaristotiellä.

Suuhygienistille saadaan tilat Terveyskeskukseen, Lukiossa valmistaudutaan tuleviin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja perusopetuksessa siirrytään tabletteihin, siis tablettitietokoneisiin vuosiluokka kerrallaan.

Karvetin kentän tekonurmi uusitaan ja vanha siirretään Suopeltoon kaikkien iloksi. Kailon sillan päätyjä uusitaan nykyvaatimusten mukaisiksi ja varmistetaan Muumimaailman toiminnan jatkuminen Kailossa.

Yhteensä yli kymmenen miljoonan investoinnit parantavat palveluitamme niin laadullisesti kuin määrällisestikin sekä varmasti auttavat myös Naantalilaisia työllistymään.

Näiden investointimäärärahojen lisäksi käyttötalouspuolella on puoli miljoonaa euroa kiinteistöjen erilaisiin kunnostuksiin – luulisi, että ympäristövirasto näillä rahoilla saa pidettyä kiinteistöjen katot kunnossa!

Kaupunginhallitus teki useita pöytäkirjamerkintöjä, joilla pyrimme edelleen palvelutuotantomme tehostamiseen ja kustannuskilpailukykymme parantamiseen ilman, että se heikentää palveluidemme laatua tai määrää.

 

Kiitos virkamiehille ja lautakunnille hyvästä ja asianmukaisesta valmistelusta sekä hallitukselle ripeästä päätöksenteosta, prosessissa oli mukava olla mukana. Tulevina vuosina tämä prosessi tuskin helpottuu.

 

Toivottavasti myös kuntalaiset ovat tyytyväisiä päätöksiin ja saavat nauttia entistä paremmista palveluista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti